BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Bożena
Tytuł
Rozwój inwestycji gospodarczych na terenach przygranicznych
Development of Economic Investments in Borderland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 511-518, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Inwestycje zagraniczne, Region przygraniczny, Inwestycje bezpośrednie, Rozwój społeczno-gospodarczy
Regional development, Foreign investment, Border areas, Direct investments, Social economic development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region podkarpacki
Podkarpackie region
Abstrakt
W artykule przedstawiono kontrast występujący w rozwoju regionów Polski wschodniej i zachodniej oraz jego przyczyny. Omówiono trendy rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia oraz scharakteryzowano ten region pod względem atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych.

Questions concerning Poland joining the European Union must include regional development and, in particular, large disproportion of it throughout the country. For the territory of the South-East Poland the latter problem is intensified by the region's agricultural character. Differences between industrial part of the country (Poland A) and the agricultural part (Poland B) were first noted in the age of partitions. Since then the problem has grown. Its consequences are best reflected by the level of socio-economic development and, especially, by the amount of investment funds which come to the borderland region of Podkarpackie Voyevodship. Existing investments, both domestic and foreign, are limited in their character and size, and have no serious impact on the development of the region. Just as existing, so the potential investors criticize the state of communication in the region, particularly roads and infrastructure of land for future development. They are also reserved about so called 'business associates' - social and political groups - who are passive in their attitude to the development of the region. Investors also mention lack of interest from the banks operating in this area They don't seem to be very approving of the future investors, and especially procedures for granting long-term loans discourage investors from entering into possible negotiations. On the other hand, local authorities, defending themselves from attacks of entrepreneurs, point to the lack of funds which are so small that aren't even sufficient for realizing government's statutory tasks. Not only local government and entrepreneurs but also local community hopes for the help of the European Union which would allow them to get out of the bottom of economic disaster. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Statystyczny woj. podkarpackiego, nr 6 z 2002 r.
  2. Bojar E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Gajdzik В., Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa Polski z Unią Europejską. Rola samorządów lokalnych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" nr 12 z 2001 r.
  4. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, 1 półrocze 2002 г., GUS, Warszawa 2002.
  5. Klasik A., Uwarunkowania instytucjonalne polityki regionalnej państwa i polityki rozwoju regionalnego województw, [w:] "Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych", praca zbiorowa pod red. J. Szomburga, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
  6. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski Т., Elastyczność zatrudnienia w przekroju sektorowym i regionalnym w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 6 z 2002 r.
  7. Orłowski W. M., Polskie regiony na tle wyzwań integracyjnych [w:] Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, praca zbiorowa pod red. J. Szomburga, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
  8. Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, praca zbiorowa pod red. J. Szomburga, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001
  9. Sześć tras (Polska - UE). Drogi tranzytowe dla tirów, "Rzeczpospolita" nr 145 z 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu