BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Wioletta
Tytuł
Planowanie i kontrola w systemie rachunkowości zarządczej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Planning and Control in the Management Accounting System in Public Health Care Institutions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 13-20, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Planowanie w przedsiębiorstwie, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Kontrolna funkcja rachunkowości, Badania ankietowe
Management accounting, Enterprise planning, Health care institution, Control function of accounting, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oceny wykorzystania informacji pochodzącej z systemu rachunkowości zarządczej w planowaniu i kontroli działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych uzyskane od 47 publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem właścicielskim jest minister zdrowia. Badania stanowią część prac prowadzonych w związku z projektem nad rozporządzeniem w sprawie rachunku kosztów dla zakładów opieki zdrowotnej. (fragment wstępu)

Planning and control are treated as parts of management. The majority of definitions in managerial accounting includes concepts of planning and control because they describe aims and issues of this field. These processes are not considered while managing public health care entities. This situation does not foster improving operational efficiency of the studied entities. Furthermore, it provides no foundations to taking full advantage of managerial accounting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony R.N., Hawkins D.F., Merchant K.A., Accounting, McGraw-Hill, New York 2004.
 2. Brewer P.C, Gaarrison R.H., Noreen E.W., Managerial Accounting, McGraw-Hill, New York 2002.
 3. Drury C., Management & Cost Accounting, Bisiness Press, Thomson Learning, 2000.
 4. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin Warszawa 2006.
 5. Hansen D.R., Mowen M.M., Management Accounting, Thomson Learning, 2003.
 6. Horngren C.T., W.T. Harrison Jr., Bamber L.S., Accounting, Prentice Hall Inc., New Jersey 2005.
 7. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 8. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 9. Jaruga A., Sobańska L, Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E., Rachunkowość dla menedżerów, RAFBIT, Łódźl992.
 10. Kaplan R., Atkinson A., Advanced Management Accounting, Prentice Hall, New Jersey 1998.
 11. Karmańska A., Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Lucey T., Management Accounting, DP Publication LTD, Aldin Place, London 1992.
 13. Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 14. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 15. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 16. Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom I, Difin Warszawa 2003.
 17. Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 18. Williams J.R., Haka S.F., Bettner M.S., Carcello J.V., Financial & Management Accounting. The Basis For Business Decision, McGraw-Hill Irwin, New York 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu