BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzycka Ewelina
Tytuł
Znaczenie i wykorzystanie wskaźnika wydajności pracy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym
Measuring labour efficiency in modern manufacturing companies
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 52, nr 108, s. 117-132, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźniki produktywności, Wydajność pracy, Mierzenie wydajności pracy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie produkcją
Productivity indicators, Labour efficiency, Measuring work productivity, Enterprise management, Balanced Scorecard (BSC), Production management
Uwagi
streszcz., summ., zawiera rysunek: 1. Proces kontroli wydajności i jego uczestnicy
Abstrakt
Artykuł podkreśla rolę procesu zarządzania wydajnością pracy w firmach produkcyjnych oraz koszty związane z brakiem wydajności. Zaprezentowany został przykładowy model pomiaru wydajności zawierający elementy, na które należy zwrócić uwagę w badanej problematyce. Wskazano również zagrożenia i czynniki powodujące zniekształcanie otrzymanych rezultatów i propozycje ulepszeń. (abstrakt oryginalny)

The article tackles the problem of efficiency of direct labour in production companies as well as discusses the costs of inefficiency. The author presents a simple system of efficiency control that could be applied by production companies and underlines the elements that ought to be considered in the process of introducing the above-mentioned system. The last part of the article addresses the threats and factors that might have an adverse impact on the received results as well as proposals for improvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banker R.D., Lee Y., Potter G. (1996), A field study of the impact of a performance based incentive plan, „Journal of Accounting and Economics", Volume 21, Issue 2, April 1996, Pages 195-226.
 2. Banker R. D., Sinha K.K., Field J.M., Schroeder R.G. (2002), Performance Impact of the Elimination of Direct Labor Variance Reporting: A Field Study, „Journal of Accounting Research", vol. 40, issue 4, s. 1013-1036.
 3. Czakon W., Jakubiec I., (2002), Praktyczne aspekty implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania działami, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 5.
 4. Howell R.A., Soucy S.R. (1987), Operating Controls in the New Manufacturing Environment, „Management Accounting", October, 25-31.
 5. Johnson H.T. and Kaplan R.S. (1987), Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting, Boston: Harvard Business School Press.
 6. Kaplan R.S., Norton O.P. (1992), The Balanced Scored Card - Measures that drive performance, Harvard Business Review, January-February, s. 75-85.
 7. Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 8. Kaplan R.S., Norton O.P. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Balance Scored Cmi Praktyka, Centrum Informacji Menadżera CIM, Warszawa.
 9. Kaplan R.S., Norton O.P. (2002), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 10. Kaplan R.S., Norton O.P. (2007), Strategiczna Karta Wyników: mierniki, które wpływają m wzrósł efektywności firmy, Harvard Business Review Polska, październik, s. 125-135.
 11. Neuman B.R., Roberts M.L., Cauvin E. (2008), Financial and nonfinancial performance measures, „Cost Management", November-December, s. 7-13.
 12. Peters T., Austin N. (1985), A Passion for Excellence, Random House, New York.
 13. Potter G., Schroeder R. (1993), Reporting Manufacturing Performance Measures to Workers: An Empirical Study, Journal of Management Accounting Research, s. 33-55.
 14. Sobańska I. (2009), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 15. Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UL, Łódź.
 16. Szychta A. (2009), Rola mapy strategii w konstruowaniu i implementacji zbilansowane karty wyników, [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw (red. Sobańska L, Wnuk-Pel T.), WUŁ, Łódź.
 17. Turk W.T. (1990), Management Accounting Revitalized: The Harley Davidson Experience, „Journal of Cost Management", s. 28-39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu