BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza rentowności produktów ubezpieczeniowych na przykładzie polskiego rynku w latach 2006-2008
Profitability Analysis of Insurance Products for the Polish Market between 2006 and 2008
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 45-52, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Rynek ubezpieczeniowy, Analiza progu rentowności, Ubezpieczenia majątkowe, Usługi ubezpieczeniowe
Life insurance, Insurance market, Break-even analysis, Property insurance, Insurance services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza produktów ubezpieczeniowych pod kątem ich rentowności, a więc przychodów oraz kosztów, z którymi się wiążą. Materiał badawczy został pozyskany dzięki danym prezentowanym w raportach Komisji Nadzoru Finansowego, dlatego też przyjęty podział na grupy ubezpieczeniowe jest zgodny z ustawową klasyfikacją ubezpieczeń, jak również dane dotyczące przychodów i kosztów są takimi wielkościami, które przedstawiane są w sprawozdaniach finansowych. Okres badany to trzy lata, od roku 2006 do roku 2008. (fragment wstępu)

For profitability analysis of insurance products it is taken premiums gross, claims paid gross (it means without reinsurance) and costs of insurance activity (acquisition costs and administrative costs) as positions for estimating ratio on sale. Insurance products are divided into five groups for life insurance companies and into eighteen groups for nonlife insurance companies. The author comes to the following conclusions: insurance companies have products which are unprofitable, many products are very unstable regarding results, the best insurance products are credit insurance and insurance guarantee, the worst product is annuity insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Kwartalny - Rynek ubezpieczeń 4/2008.
  2. Biuletyn Roczny - Rynek ubezpieczeń 2006.
  3. Biuletyn Roczny - Rynek ubezpieczeń 2007.
  4. www.knf.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu