BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gmińska Renata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Integracja odmian rachunku kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej
Systems Integration of Cost Accounting for Management Accounting Needs
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 67-75, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Koszty jakości, Rachunek kosztów docelowych, Rachunek kosztów, Zarządzanie kosztami, Rachunek kosztów działań
Quality costs, Target costing, Cost accounting, Costs management, Activity Based Costing (ABC)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W wyniku dążenia specjalistów rachunkowości zarządczej do opracowywania metod wspomagających osiąganie strategicznych celów przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, następuje integracja odmian rachunku kosztów. Model rachunku kosztów jednostki gospodarczej nie może być oparty tylko na jednej odmianie. Zróżnicowanie problemów decyzyjnych wpływa na konieczność tworzenia rozbudowanego modelu rachunku kosztów, obejmującego zestaw zsynchronizowanych odmian rachunku kosztów. Ich dobór zależy od charakteru problemów decyzyjnych występujących w danej jednostce gospodarczej. Integracja odmian rachunku kosztów może obejmować np. rachunek kosztów działań, rachunek kosztów docelowych, kaizen costing (system ciągłego usprawniania), rachunek kosztów cyklu życia produktu i rachunek kosztów jakości. Taki zintegrowany model rachunku kosztów powinien odznaczać się prospektywnym charakterem w celu efektywnego zarządzania kosztami. (fragment tekstu)

The article includes a short presentation of some cost accounting systems and presents their usefulness for management accounting. It pays attention among other things to activity based costing, target costing, kaizen costing, life cycle costing and account of quality costs and possibility of their integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansari S., Bell J., Target Costing - The Next Frontier in Strategic Cost Management, IRWIN, Professional Publishing, London, Singapore 1997.
 2. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 2000.
 3. Jarugowa A., Nowak W, Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 2001.
 4. Jarugowa A., Nowak W., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 5. Kaplan R.S., Atkinson A. A., Advanced Management Accounting, Prentice Hall, New Jersey 1998.
 6. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 7. Kiziukiewicz T. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
 8. Miller J.A., Implementing Activity-Based Management in Daily Operations, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, 1996.
 9. Monden Y., Lee J., How a Japanese auto maker reduces costs, "Management Accounting", August 1993.
 10. Nowak W., Rachunkowość zarządcza w procesach sterowania jakością, Zeszyty Teoretyczne Rady Głównej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 34, Warszawa 1996.
 11. Sobańska I., Michalak J., Metoda cyklu życia produktu a strategiczna rachunkowość zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rady Głównej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 52, Warszawa 1999.
 12. Szychta A., Rachunek kosztów działań i system kosztów docelowych jako instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej w warunkach globalizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 18 (74), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu