BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schweitzer Marcell
Tytuł
Theoretical Foundations of the Relations between Controlling and Reporting according to IFRS : Demonstrated by the Example of Segment Reporting according to IFRS 8
Teoretyczne podstawy relacji między controllingiem a sprawozdawczością zgodną z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej : Objaśnienie na przykładzie sprawozdania o segmentach operacyjnych sporządzanego według MSSF 8
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 52, nr 108, s. 159-181, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Analiza finansowa
Controlling, Financial reporting, International Financial Reporting Standard, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poddano analizie jednostronne oraz wzajemne oddziaływanie relacji transferu (przekazywania) między controllingiem a sprawozdawczością finansową zgodną z MSSF na przykładzie wewnętrznej i zewnętrznej sprawozdawczości o segmentach działalności przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do pragmatycznego traktowania tego problemu przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), w niniejszym artykule są badane relacje transferu na płaszczyźnie teoretycznych uzasadnień. W tym celu autor sformułował hipotezy transferowe jako ogólne stwierdzenia dotyczące czynników determinujących sprawozdania i skutków sprawozdawczości. Analiza jest skoncentrowana na pełnym podejściu zarządczym, które ma istotny wpływ na relacje transferu między wewnętrzną i zewnętrzną sprawozdawczością dotyczącą segmentów działalności. W szczególności są przedstawione i przeanalizowane przy zastosowaniu hipotez transferowych skutki dla controllingu, struktury sprawozdania o segmentach oraz dla badania tego sprawozdania przez biegłych rewidentów. Ponieważ MSSF nie stanowią zamkniętego, niezmiennego systemu reguł, w artykule są rozważane otwarte pytania dotyczące takiego zbioru reguł. Analizie poddano – także na podstawie hipotez transferowych – warianty udoskonalenia sprawozdawczości o segmentach działalności. Zostały wykorzystane hipotezy: wiarygodności, wyceny, uproszczenia, sterowania i adresatów. W ten sposób autor naukowo objaśnił teoretyczne uzasadnienie relacji transferu (przekazywania) między controllingiem a sprawozdawczością finansową według MSSF – zarówno w odniesieniu do obecnej struktury rachunkowości, jak i przyszłych alternatywnych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

In this paper, the unilateral and reciprocal impact of transfer relations between controlling and reporting according to IFRS is analysed, using the example of internal and external segment reporting. In contrast to the pragmatic treatment of this problem by the International Accounting Standards Board (IASB), the transfer relations are examined in this paper on a theoretically substantiated basis. For this purpose, transfer hypotheses are formulated as general statements on the determinants and effects of reporting. They form the elements of a reporting theory. The analysis focuses on the full management approach, which has a number of effects for the transfer relation between internal and external segment reporting. In detail, on the basis of transfer hypotheses, the effects for controlling, for the structure of segment reporting, and for the auditing of segment reporting are presented and analysed. As the IFRS do not constitute a settled system of rules, open questions as to such a body of rules are also discussed. In doing so – also on the basis of transfer hypotheses – alternatives of the improvement of segment reporting are analysed. This is done with the aid of reliability hypotheses, valuation hypotheses, simplification hypotheses, steering hypotheses and addressees hypotheses. In this way, the theoretical substantiation of the transfer relations between controlling and reporting according to IFRS is scientifically established, both for the present structure of accounting and for future design alternatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarez M., Büttner, M. (2006), ED 8 Operating Segments. „Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung" (KoR), Heft 5, pp. 307-318.
 2. Baelge J., Haenelt T. (2008), Kritische Würdigung der neu konzipierten Segment-bericht-erstattung nach IFRS 8 unter Berücksichtigung prüfungsrelevanter Aspekte, „Zeitschrift für internationale Rechnungslegung" (IRZ), Heft l, pp.43-49.
 3. Borchers S. (2006), Integriertes Wertmanagement im Bayer-Konzern, [in:] Controlling und IFRS-Rechnungslegung, Konzepte, Schnittstellen, Umsetzung, hrsg. v. A. Wagenhofer, Berlin, pp. 267-288.
 4. Fink C„ Ulbrich P. (2007), Paradigmenwechsel in der Segmentberichterstattung, „Der Betrieb", Heft 18, pp. 981-985.
 5. Haller A. (2006), Segmentberichterstattung - Schnittstelle zwischen Controlling und Rechnungslegung, [in:] Controlling und IFRS-Rechnungslegung, Konzepte, Schnittstellen, Umsetzung, hrsg. v. A. Wagenhofer, Berlin, pp. 143-168.
 6. Höffken E., Schweitzer M. (1991), Beiträge zur Betriebswirtschaft des Anlagenbaus, „Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung" (zfbf), Sonderheft 28/91, hrsg. v. E. Höffken und M. Schweitzer, Düsseldorf.
 7. Kajüter P., Barth D. (2007), Segmentberichterstattung nach IFRS 8 — Übernahme des Management Approach, „Betriebs-Berater", 62. Jg., Heft 8, pp. 428-434.
 8. Koch R. (1994), Betriebliches Berichtswesen als Informations- und Steuerungsinstrument, Frankfurt.
 9. Krakuhn J., Schute P., Weigel W. (2008), Segmentberichterstattung nach IFRS 8: Umsetzung bei Kreditinstituten, „Zeitschrift für internationale Rechnungslegung" (IRZ), Heft 6, pp. 287-294.
 10. Küpper H.U. (2008), Controlling. Konzeption, Aufgaben, Instrumente, 5. Aufl., Stuttgart.
 11. Küting K. (2007), Ernüchterung statt Enthusiasmus - Die Bilanzwelt der International Financial Reporting Standards wird entzaubert, „Frankfurter Allgemeine Zeitung", v. 5. 2. 2007, p. 8.
 12. Langenbucher G. (1999), Segmentberichterstattung ah Ergänzung der Rechnungslegung, [in:] Internationale Rechnungslegung, Festschrift für Claus-Peter Weber, hrsg. v. K. Küting und G. Langenbucher, Stuttgart, pp. 157-179.
 13. Müller S., Peskes M. (2006), Konsequenzen der geplanten Änderungen der Segmentberichterstattung nach IFRS für Abschlusserstellung und Unternehmenssteuerung, in: Betriebs-Berater, 61. Jg., Heft 15, pp. 819-825.
 14. Schweitzer M. (2002), The Ambivalence of Accounting Theory between Shareholder and Stakeholder Value, „Journal of the Faculty of Economics of the University of Kura-shiki", (Japan), No. 1, Vol. 2, pp. 1-21.
 15. Schweitzer M. (2006a), Die theoretische Fundierung der internen Erfolgsrechnung im Widerstreit der Ansätze, [in:] Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen 2006, hrsg. v. G. Seicht, Wien, pp. 43-68.
 16. Schweitzer M. (2006b), Unternehmensrechnung, Gestaltung und Wirkungen, [in:] Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Betriebswirtschaftslehre, Band 11, Stuttgart, pp. 5822-5833.
 17. Schweitzer M. (2008), The Scientific Poverty of Transaction Cost Theory, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 44(100), Warszawa, pp. 207-222.
 18. Schweitzer M. (2009), Fortschritte und offene Fragen der Segmentberichterstattung nach IFRS 8, [in:] Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen 2009, hrsg. v. G. Seicht, Wien, pp. 201-221.
 19. Schweitzer M. (2009), Wirtschaftsunruhe und Rechnungsrisiken, [in: Rechnungslegung und Unternehmensführung in turbulenten Zeiten, Festschrift für G. Seicht, hrsg. v. H.R. Haeseler und F. Hörmann, Wien, pp. 127-149.
 20. Trapp R., Wolz M. (2008), Segmentberichterstattung nach IFRS 8 - Konvergenz um jeden Preis?, „Zeitschrift für internationale Rechnungslegung" (IRZ), Heft 2, pp. 85-94.
 21. Wagenhofer, A. (2006): Zusammenwirken von Controlling und Rechnungslegung nach IFRS, [in:] Controlling und IFRS-Rechnungslegung. Konzepte, Schnittstellen, Umsetzung, hrsg. v. A. Wagenhofer, Berlin, pp. 1—20.
 22. Weißenberger B.E. (2006), Ergebnisrechnung nach ¡FRS und interne Performancemessung, [in:] Controlling und IFRS-Rechnungslegung. Konzepte, Schnittstellen, Umsetzung, hrsg. v. A. Wagenhofer, Berlin, pp. 49-79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu