BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Elżbieta
Tytuł
Znaczenie systemów motywacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
The Meaning of Motivation Systems in Enterprise Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 85-92, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
System motywacyjny przedsiębiorstwa, Motywacje pozapłacowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Motywacje płacowe
Company's motivational system, Nonwage motivations, Enterprise management, Motivating by pay
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie istoty systemów motywacyjnych oraz czynników determinujących ich kształt, a także płacowych i pozapłacowych elementów systemu motywacyjnego, wykorzystywanych w przedsiębiorstwach do wspomagania osiągania celów jednostki. (fragment wstępu)

The success of an enterprise depends on a well-constructed motivation system. This system includes the conjunction of motivating factors of different nature. The purpose of this article is to present the essence of motivation systems, the factors determining their shape and components of the system used to support the implementation of the objectives of the enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruce A., Langdon K., Strategia w biznesie, "Wiedza i Życie", Warszawa 2001, s. 58.
 2. Czubakowska K., Ogólne zasady systemu motywacyjnego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004a nr l0.
 3. Czubakowska K., System motywacyjny w budżetowaniu, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004b nr 11.
 4. Fjałkowska D., Systemy motywacyjne controllingu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003 nr 7.
 5. Kłos Z., Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1997.
 6. Kopertyńska W, System motywacyjny w organizacji, część I i II, http://www.wiedzainfo.pl.
 7. McGinnis A.L., Sztuka motywacji, czyli jak wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, Vocatio, Warszawa 2005.
 8. Nowak E., Zakres controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
 9. Parkitna A., Górski A., Bariery wdrażania controllingu w systemach wynagrodzeń, [w:] Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1080, AE, Wrocław 2005.
 10. Słownik HR, http://www.hrk.pl/Słowniki.
 11. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 12. Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/Wiki/Motywacja.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu