BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komorowska Dorota
Tytuł
Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
The Impact of Common Agricultural Policy on the Development of Organic Farming in Poland
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 2, s. 163-171, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo ekologiczne, Wspólna Polityka Rolna
Rural areas, Sustainable development, Ecological agriculture, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W krajach Unii Europejskiej podaż produktów ekologicznych nie pokrywa zapotrzebowania, dlatego importuje się żywność ekologiczną spoza Unii. Rosnące wsparcie działań prośrodowiskowych w obszarze rolnictwa stwarza perspektywę rozwoju produkcji ekologicznej w Polsce. Instrumentem realizacji polityki rolnej UE w tym zakresie jest Program Rolnośrodowiskowy, w którego ramach wprowadzono płatności wspierające rozwój rolnic-twa ekologicznego. (abstrakt oryginalny)

The supply of ecological products in the European Union is lower than the existing demand. Therefore, food produced with the help of organic methods is being imported from outside the Union. The growing support for pro-environmental activities in agriculture creates prospects for the development of ecological production in Poland. An instrument serving the implementation of the EU agricultural policy in this respect is the Agro-ecological Programme within which payments designed to support the development of organic farming have been introduced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r, 2008. GUS, Warszawa.
 2. Gulbicka B., 2007: Rynek żywności ekologicznej. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", 75, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 56.
 3. Komorowska D., 2008: Rolnictwo ekologiczne w strategii poprawy konkurencyjności regionu. "Roczniki Naukowe SERiA" X, 2: 122-126.
 4. Łuczka-Bakuła W., 2005: Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów. "Wieś i Rolnictwo" 2 (127): 179-182.
 5. Nachtman G., 2007a: Gospodarstwa ekologiczne w świetle danych polskiego FADN. "Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy" 525: 26.
 6. Nachtman G., 2007b: Dopłaty dla rolników gospodarujących metodami ekologicznymi (na podstawie PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) (www.agrokoszty.pl).
 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (www.minrol.gov.pl).
 8. Rozporządzenie Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. WE L 198, 22.07.1991 r.).
 9. Runowski H., 2004: Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. "Wieś' i Rolnictwo" 3 (124): 24-37.
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 93, poz. 898).
 11. Zegar J., 2007: Globalny problem żywnościowy a polskie rolnictwo. "Wieś i Rolnictwo" 3 (136): 9-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu