BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabus Małgorzata, Zasadzka Jolanta
Tytuł
Organizacyjne aspekty pracy ponad miarę
Organizational Aspects of Excessive Work
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 1, s. 45-54, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Praca w godzinach nadliczbowych, Czas pracy, Kultura organizacji
Labour, Overtime work, Working time, Corporate culture
Uwagi
streszcz., Zawiera rysunek: [1] Czas pozostający do dyspozycji pracownika. Zawiera tabele: [1] Charakterystyka organizacji promujących określony stosunek do pracy; [2] Stosunek organizacji do pracy - przyczyny, korzyści i zagrożenia
Abstrakt
Coraz więcej osób poświęca coraz więcej czasu na pracę zawodową. Ostatnie lata wypromowały zjawisko pracy ponad miarę, czyli czasu poświęconego pracy, który przekracza ogólnie przyjęte normy. Przyczyny mogą być różne, część z nich ma charakter zewnętrzny, część natomiast - wewnętrzny. Praca ponad przyjęte normy czasowe jest często utożsamiana z pracoholizmem, choć nie jest to podejście właściwe. Celem artykułu jest analiza zjawiska pracy ponad miarę z ponktu widzenia organizacji. Artykuł przedstawia typy zachowań, których wspólnym mianownikiem jest stosunek do czasu poświęconego pracy, oraz zarysowuje korzyści i zagrożenia, jakie niosą dla organizacji określone zachowania. (abstrakt oryginalny)

This article's goal is to analyze the phenomenon of excessive work from the point of view of the organization. It presents behavioral types whose common denominator is the position taken on time devoted to work as well as the delimiting of benefits and threats resulting from defined behavior as faced by the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmiel N. (2007), Psychologia organizacji, GWP, Gdańsk.
  2. Frąszczak A. (2002), Pracoholizm, [w:] Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia, Strykowska M. (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
  3. Godlewski T. (2008), Style życia i wypoczywania, "Hospitality", nr 3.
  4. Golińska L. (2008), Pracoholizm, uzależnienie czy pasja, Difin, Warszawa.
  5. Hornowska E., Paluchowski W. (2007), Praca - skrywana obsesja, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  6. Melibruda J. (1997), Nałogowa osobowość naszych czasów, "Charaktery", nr 2.
  7. Pospiszyl I. (2008), Uzależnienia od stylu życia, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Baturo W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Retowski S. (2003), Pracoholizm - próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska, [w:] Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, Wojciszke B., Plopa M. (red.), Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
  9. Różański H. (2002), Anatomia i fizjologia wysiłku, Wyd. PWSZ, Krosno.
  10. Schultz D.P, Schultz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu