BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Narkiewicz Janusz
Tytuł
Syntetyczna ocena ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
Synthetic evaluation of the enterprise activity risk based on the balance sheet
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 51, nr 107, s. 95-107, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ocena ryzyka, Działalność gospodarcza, Optymalizacja ryzyka, Syntetyczny miernik
Risk assessment, Business activity, Risk optimalization, Synthetic meter
Uwagi
streszcz., summ., zawiera rysunki i tabelę 1. Wpływ zmian przychodów ze sprzedaży na zmiany rentowności kapitału własnego przedsiębiorstwa (efekt działania dźwigni operacyjnej i finansowej)
Abstrakt
W artykule zaprezentowano możliwości wstępnej oceny podstawowych rodzajów ryzyka w działalności przedsiębiorstwa (tj. ryzyka operacyjnego, finansowego, utraty rentowności i płynności finansowej oraz bankructwa) na podstawie danych bilansu. Szczególną uwagę zwrócono na ryzyko związane z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą i koniecznością ograniczenia, wstrzymania lub zaniechania produkcji przez wiele przedsiębiorstw w następstwie ograniczonego popytu rynkowego. Za bardzo ważny czynnik w ograniczaniu ryzyka uznano przestrzeganie elementarnych zasad bilansowych dotyczących finansowania majątku, a także adekwatność stosowanej strategii finansowania aktywów obrotowych przedsiębiorstwa (agresywnej, umiarkowanej lub konserwatywnej) do poziomu ryzyka rynkowego. (abstrakt oryginalny)

The article investigates the possibility of preliminary evaluation of the main kinds of risk involved in business activity (i.e. operational risk, financial risk, loss of profitability and liquidity, and bankruptcy) on the basis of information provided in the balance sheet. Special attention was paid to risk related to economic depression and the resulting need for limiting, suspending or giving up activity by many companies in consequence of demand decline. Conformity with the elementary balance sheet rules concerning the financing of assets and adjusting the strategy of current assets financing(aggressive, moderate or conservative) to the market risk level seem to be the main factors reducing the risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jerzemowska M. red. (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  2. Dudycz T., Wrzosek S. (2000), Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Karmańska A., red., (2008), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
  4. Michalski G. (2004), Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu Sp. z O.O., Warszawa.
  5. Nowak E. (2005), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
  6. Stępień K. (2008), Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
  7. Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  8. Wawryszuk-Misztal A. (2007), Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach - studium empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
  9. Zarzecki D., red. (2002), Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami - klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu