BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puczkowski Benedykt
Tytuł
Komunikacja i wiedza jako czynniki rozwoju przedsiębiorstw przyszłości wykorzystujących dotacje unijne
Communications and Knowledge as Development Factors of Companies of the Future Utilizing European Union Subsidies
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 1, s. 76-88, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Przepływ wiedzy, Przedsiębiorstwo przyszłości, Zarządzanie wiedzą, Środki unijne, Rozwój przedsiębiorstwa
Knowledge flows, Enterprise of the future, Knowledge management, EU funds union, Enterprise development
Uwagi
streszcz., Zawiera tabele: [1] Korelacja komunikacji i wiedzy w transformacji przedsiębiorstwa wiedzy; [2] Motywowanie pracowników wyrażane stopniem przepływu wiedzy o inwestycjach innowacyjnych w firmie od pracowników do kierownictwa w 2 lata po inwestycji dotowanej przez UE (w%); [3] Komunikacja oddolna w badanych przedsiębiorstwach (w%); [4]Zależność stochastyczna zmiennych badanych 2 lata po inwestycji dotowanej przez UE - badania pilotażowe (w%); [5] Zależność stochastyczna zmiennych badanych 2 lata po inwestycji dotowanej przez UE (w%); [6] Zależność stochastyczna zmiennych badanych 2 lata po inwestycji dotowanej przez UE (w%); [7] Zależność stochastyczna zmiennych badanych 2 lata po inwestycji dotowanej przez UE (w%); [8] Zależność stochastyczna zmiennych badanych 2 lata po inwestycji dotowanej przez UE (w%); [9] Zależność stochastyczna zmiennych badanych 2 lata po inwestycji dotowanej przez UE (w%)
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie zachowań przedsiębiorstw polskich w obszarze implementacji wiedzy innowacyjnej po uzyskaniu wsparcia unijnego. Na podstawie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem zbadano przepływ wiedzy o niezbędnych inwestycjach innowacyjnych procesowych i produktowych, wpływ komunikacji na atmosferę w organizacji i na postrzeganie pozycji konkurencyjnej przez załogi. Badania wykazały, że implementacja środków unijnych w przedsiębiorstwach przyszłości wymaga przedsiębiorczego sposobu zarządzania i właściwej organizacji czynnika ludzkiego, a inwestycje z udziałem dotacji publicznych wzmacniają więzi pracowników z firmą, poprawiają atmosferę (szczególnie w przedsiębiorstwach mniejszych) oraz pozytywnie wpływają na motywacje załogi i zrozumienie dalszych potrzeb inwestycji innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The objective of this study is to demonstrate the behavior of Polish companies in the area of implementing innovative knowledge following receipt of European Union support. Research has shown that implementing these resources necessitates an entrepreneurial management approach and the proper organization of the human factor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa, 2001.
  2. Puczkowski B., Determinanty zarządzania kadrami w usługach hotelarskich, monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2005.
  3. Stabryła A. (2007), Podejście podmiotowo-relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 7.
  4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005 - 2006. Syciński S., Żołnierski A. (red.), Warszawa, 2007.
  5. Zając C., Bezpośrednie i pośrednie formy partycypacji pracowniczej - wyniki badań, [w:] Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu