BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiak-Rejno Iwona (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Rola i zadania kierownika liniowego w procesie coachingu pracowników
The Role and Tasks of Line Manager in the Employee's Coaching Process
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (5), 2007, nr 1187, s. 213-224, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie : kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy
Słowa kluczowe
Szkolenia, Szkolenie pracowników, Coaching, Zarządzanie personelem, Kadra kierownicza
Training, Manpower training, Coaching, Personnel management, Managerial staff
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono istotę i specyfikę coachingu. Określono rolę i kluczowe zadania kierownika w procesie coachingu pracowników. Zidentyfikowano obszary, które wpływają na skuteczność procesu coachingu lub też go ograniczają.

Coaching is an informal training technique with a wide range of the potential advantages. Coaching creates a direct relation between coach and employee. The line manager has both a very essential and difficult task in this process. He represents two different roles, he is both employees' coach/trainer and their superior. Coaching effectiveness depends on three main factors. They are manager's ability to integrate these two roles, the ability to match ways and forms of coaching implementation and level manager's competencies. The paper presents the role, the key tasks, and the essential principles which could be useful for line manager in the coaching process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Covey R.S., Zasady działania skutecznego przywódcy, Wyd. MEDIUM, Warszawa 1997.
 3. Dessler G., Human Resources Management, Prentice Hall, New Yersey 2000.
 4. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
 5. Miller VA., The History of Training, [w:] R.L. Craig, Training and Development Handbook. A Guide to Human Resources Development, McGraw-Hill Book Company, New York 1987.
 6. Motywowanie w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa 1998.
 7. Mumford A., Learning to Learn and Management Self-development, cyt. za: I. Beardwell, L. Holden, Human Resource Management. A Contemporary Perspective, Pitman Publishing, London 1997.
 8. Parsloe E., Coaching і mentoring, PETIT, Warszawa 1998.
 9. Starr J., Coaching, PWE, Warszawa 2005.
 10. Tyssen T.G., Co zrobić, gdy po raz pierwszy zostaniesz menedżerem, M and A Communication Polska Sp.z o.o., Lublin 1996.
 11. Zenger J.H., Tysiąc tańczących słoni. Transformacja organizacji przez modelowanie zachowań, "Szkolenia Pracownicze" 1999 nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu