BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowska-Sufinowicz Baha (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Dylematy polityki rodzinnej
Dillemas of Family Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 130-137, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Rodzina, Polityka rodzinna
Family, Family policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest przedstawienie problemów związanych z polityką rodzinną. Na początku przedstawiono pojęcie i uwarunkowania rodziny oraz definicję i rodzaje polityki rodzinnej. Omówiono obszary i instrumenty polityki rodzinnej.

The main goal of the paper is to present problems of family policy. At the beginning definitions of family and next ideas and types of family policy were presented. Considering the possibilities of the state in the fields of improving the position of the family at various stages of its development the instruments of family policy were shown referring to the situation in Poland after the period of the economic transformation and the process of the accession to the European Union.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków - przemiany, zagrożenia, potrzeba działań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 2. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 3. Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 4. Błędowski P., Zmiany społeczne w Polsce a zadanie polityki rodzinnej, [w:] Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, red. P. Błędowski, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 5. Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001.
 6. Golimowska S., Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa, „Polityka Społeczna" 2007, nr 8.
 7. Graniewska D., Wprowadzenie, [w:] Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, red. D. Graniewska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 8. Holzer J.Z., Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, wydanie trzecie poprawione, dodruk, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.
 9. Hut P, Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce: geneza, uwarunkowania, perspektywy rozwiązań, [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Kałwa D., Model kobiety aktywnej zawodowo w Polsce międzywojennej, [w:] Kobieta i praca – wiek XIX i XX, red. A. Żamowska, A. Szwarc, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.
 11. Kotowska I.E., Uwagi o polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet, „Polityka Społeczna" 2007, nr 8.
 12. Kurzynowski A., Rodzina w polityce społecznej państwa, [w:] Problemy rodziny w polityce społecznej, red. A. Kurzynowski, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991.
 13. Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa 2005.
 14. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, wydanie drugie rozszerzone, AE, Poznań 2008.
 15. Rajkiewicz A., Małżeństwo, rodzina i gospodarstwo domowe w zwierciadle statystyki polskiej, [w:] Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, red. P. Błędowski, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 16. Stanikowski M., Preferencje prokreacyjne a polityka ludnościowa Chin, „Polityka Społeczna" 2008, nr 10.
 17. Szymańczak I, Skoczek K. (współpraca), Wybrane elementy polityki państwa wobec rodzin z dziećmi v Szwecji, we Francji i we Włoszech, [w:] Varia. Z prac Biura Analiz Sejmowych, red. E. Karpowicz, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007.
 18. Tyć W, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny, AE, Wrocław 2007.
 19. Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
 20. Tyszka Z., Rodzina współczesna - jej geneza i kierunki przemian, [w:] Rodzina współczesna, red. M. Ziemska, wydanie II, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu