BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miettinen Kaisa (Helsinki School of Economics)
Tytuł
IND-NIMBUS for Demanding Interactive Multiobjective Optimization
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2006, vol. 1, s. 137-150, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Modele optymalizacyjne, Rozwiązywanie problemów, Podejmowanie decyzji
Optimizing models, Solving problems, Decision making
Uwagi
Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
W artykule przedstawiono nowy pakiet oprogramowania dla rozwiązywania wieloobiektowych problemów optymalizacji, który nazwano IND-NIMBUS. Główne cechy i zasady programu zostały opisane. Omawiany pakiet oprogramowania może zostać połączony z innymi narzędziami do modelowania i symulacji, a przez to użyty do rozwiązywania problemów nielinearnych, zbiorów niewypukłych, gdzie funkcja oceny wymagają rozwiązania jakiegoś podstawowego systemu, na przykład, systemu częściowych równań różniczkowych. Dodatkowo zostały opisane podstawowa wieloobiektowa interaktywny metoda optymalizacji NIMBUS i jej wersja łuków zsynchronizowanych. (AT)

In the paper a new software package for solving demanding multi-objective optimization problems, named IND-NIMBUS, is introduced. Its main features and principles are described. The software package in question can be connected to different modelling and simulation tools and therefore it can be used to solve nonlinear, even nonconvex problems, where the function evaluations require the solution of some underlying system, for example, a system of partial differential equations. In addition, the underlying interactive multi-objective optimization method NIMBUS and, in particular, its synchronous version arc described.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchanan J.T.: A Naive Approach for Solving MCDM Problems: The GUESS Method. "Journal of the Operational Research Society" 1997, 48, pp. 202-206.
 2. Chankong V., Haimes Y.Y.: Multiobjective Decision Making: Theory and Methodology. Elsevier Science Publishing, New York 1983.
 3. Deb K.: An Efficient Constraint Handling Method for Genetic Algorithms. "Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering" 2000, 186, pp. 31 1-338.
 4. Hadj-Alouane A.B., Bean J.C.: A Genetic Algorithm for the Multiple-Choice Integer Program. "Operations Research" 1997, 45(1), pp. 92-101.
 5. Hakanen J. , Hakala J., Manninen J.: An Integrated Multiobjective Design Tool for Pulp and Paper Process Design. "Applied Thermal Engineering" 2006, 26(13), pp. 1393-1399.
 6. Hakanen J., Miettinen K., Mäkelä M.M.: An Application of Multiobjective Optimization to Process Simulation. In: CD-rom Proceedings of ECCOMAS 2004. Eds. P. Neittaanmäki, T. Rossi, S. Korotov, E. Onate, J. Periaux, D. Knörzer. 4lh European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Vol. II, 2004.
 7. Hämäläinen J.P., Miettinen K., Tarvainen P., Toivanen J.: Interactive Solution Approach to a Multiobjective Optimization Problem in Paper Machine Headbox Design. "Journal of Optimization Theory and Applications" 2003, 116(2), pp. 265-281.
 8. Heikkola E., Miettinen K., Nieminen P.: Multiobjective Optimization of an Ultrasonic Transducer using NIMBUS. "Ultrasonics" (to appear).
 9. Hwang C.L., Masud A.S.M.: Multiple Objective Decision Making - Methods and Applications: A State-of-the-Art Survey. Springer-Verlag, Berlin 1979.
 10. Lewandowski A., Wierzbicki A.P. (Eds.). Aspiration Based Decision Support Systems: Theory, Software and Applications. Springer-Verlag, Berlin 1989.
 11. Madetoja E.: On Interactive Multiobjective Optimization Related to Paper Quality. Licentiate Thesis, University of Jyväskylä, Department of Mathematical Information Technology, 2003.
 12. Madetoja E., Mäkelä M.M., Miettinen K., Tarvainen P.: From Paper Making Simulation and Optimization Towards Engineering Decision Support. Reports of the Department of Mathematical Information Technology, Series B. Scientific Computing, No B3/2005, University of Jyväskylä, Jyväskylä 2005.
 13. Mäkelä M.M., Neittaanmäki P.: Nonsmooth Optimization: Analysis and Algorithms with Applications to Optimal Control. World Scientific Publishing Co., Singapore 1992.
 14. Mietlinen K.: Nonlinear Multiobjective Optimization. Kluwer Academic Publishers, Boston 1999.
 15. Miettinen K., Mäkelä M.M.: Interactive Bundle-Based Method for Nonditfer-entiable Multiobjective Optimization: NIMBUS. "Optimization" 1995, 34(3), pp. 231-246
 16. Miettinen K., Mäkelä M.M.: Comparative Evaluation of Some Interactive Reference Point-Based Methods for Multi-Objective Optimisation. "Journal of the Operational Research Society" 1999, 50(9), pp. 949-959.
 17. Miettinen K., Mäkelä M.M.: Interactive Multiobjective Optimization System WWW-NIMBUS on the Internet. "Computers & Operations Research" 2000, 27(7-8), pp. 709-723.
 18. Miettinen K., Mäkelä M.M.: On Scalarizing Functions in Multiobjective Optimization. "OR Spectrum" 2002, 24(2), pp. 193-213.
 19. Miettinen K., Mäkelä M.M.: Synchronous Approach in Interactive Multi-objective Optimization. "European Journal of Operational Research" 2006, 170(3), pp. 909-922.
 20. Miettinen K., Mäkelä M.M., Kaario K.: Experiments with Classification-Based Scalarizing Functions in Interactive Multiobjective Optimization. "European Journal of Operational Research" (to appear).
 21. Miettinen K., Mäkelä M.M., Mäkinen R.A.E.: Interactive Multiobjective Optimization System NIMBUS Applied to Nonsmooth Structural Design Problems. In: System Modelling and Optimization. Eds. J. Doleżal, J. Fidler. Chapman & Hall, London 1996, pp. 379-385.
 22. Miettinen K., Mäkelä M.M., Männikkö T.: Optimal Control of Continuous Casting by Nondifferentiable Multiobjective Optimization. "Computational Optimization and Applications" 1998, 11(2), pp. 177-194.
 23. Miettinen K., Mäkelä M.M., Toivanen J.: Numerical Comparison of Some Penalty-Based Constraint Handling Techniques in Genetic Algorithms. "Journal of Global Optimization" 2003, 27(4), pp. 427-446.
 24. Nakayama J., Sawaragi Y.: Satisficing Trade-Off Method for Multiobjective Programming. In: Interactive Decision Analysis. Eds. M. Grauer, A.P. Wierzbicki. Springer Verlag, Berlin 1984. pp. 113-122.
 25. Ojalehto V.. Miettinen K., Makela MM: Issues of Implementing IND-NIMBUS Software for Interactive Multiobjective Optimization. Reports of the Department of Mathematical Information Technology, Series B., Scientific Computing No B8/2005, University of Jyvaskylii, Jyvaskyla 2005.
 26. Sawaragi Y., Nakayama H., Tanino V.: Theory of Multiobjective Optimization. Academic Press, Inc., 1985.
 27. Wierzbicki A.P.: A Mathematical Basis for Satisficing Decision Making. "Mathematical Modelling" 1982, 3, pp. 391-405.
 28. Wierzbicki A.P.: Reference Point Approaches. In: Multicriteria Decision Making: Advances in MCDM Models, Algorithms, Theory, and Applications. Eds. T. Gal, T.J. Stewart, T. Hanne. Kluwer Academic Publishers, Boston 1999, pp. 9-1-9-39.
 29. Wierzbicki A.P., Makowski M., Wessels J. (Eds.). Model-Based Decision Support Methodology with Environmental Applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu