BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitkus Sigitas (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)
Tytuł
Graphical Risk Allocation Model in Construction Contracts for Changes in Market Prices
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2006, vol. 1, s. 151-163, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Usługi budowlane, Ryzyko, Zabezpieczenie przed ryzykiem
Construction sector, Construction services, Risk, Hedge against the risk
Uwagi
Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
Jeden z głównych celów kontraktów budowlanych jest wyraźne przypisanie ryzyka i odpowiedzialności, w zrozumiały i jednoznaczny sposób. Inaczej spory (również prawne) pomiędzy stronami kontraktu będą nieuniknione, co zawsze prowadzi do dodatkowych kosztów obu stron. Celem artykułu jest analiza podziału ryzyka między uczestników procesu budowlanego (przedsiębiorcę i klienta) w czasie realizacji projektów budowlanych. (AT)

One of the main purposes of construction contracts is to allocate risk and liability clearly, comprehensibly and unambiguously. Otherwise, disputes (also legal) between contract parties are inevitable, which always leads to extra expenses incurred by both parties. The aim of the paper is to analyse the allocation of risk between the participants of a construction process (the contractor and the client) when implementing construction projects.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baloi D., Price A.D.: Modeling Global Risk Factors Affecting Construction Cost Performance, 'international Journal of Project Management" 2003, 21, pp. 261-69.
  2. Charoenngam C, Yeh C.-Y.: Contractual Risk and Liability Sharing in Hydropower Construction. "International Journal of Project Management" 1999, Vol. 17, No l, pp. 29-37.
  3. Gransberg D., Ellicot M.: Best-Value Contracting Criteria. "Cost engineering" 1997, 39(6), pp. 31-4.
  4. Jannadia O.M. et al.: Contractual Methods for Dispute Avoidance and Resolution (DAR). "International Journal of Project Management" 2000, Vol. 18, pp. 41-49.
  5. Kozek J., Hebberd C: Contracts: Share the Risk. "Journal of Construction Engineering and Management" 1998, 111(2), pp. 356-61.
  6. O'Reilly M.: Civil Engineering Construction Contracts. Thomas Telford Publication, London 1996.
  7. Owner's Guide to Saving Money by Risk Allocation. American Consulting Engineers Council and Associated General Contractors of America, Washington 1991.
  8. Turney J.R., Simister S.J.: Project Contract Management and a Theory of Organization. "International Journal of Project Management" 2001, 19, pp. 457-64.
  9. Ward S.C., Chapman C.B., Curtis B.: On the Allocation of Risk in Construction Projects. "International Journal of Project Management" 1991, Vol. 9, pp. 140-147.
  10. Zaghloul R., Hartman F.: Construction Contracts: The Cost of Mistrust. "International Journal of Project Management" 2003, Vol. 21, pp. 419-424.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu