BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ingram Tomasz
Tytuł
Zależności pomiędzy politykami rekrutacji i selekcji a efektywnością organizacji w badaniach empirycznych
Relations between Recruitment and Selection Policies and Organizational Effectiveness: Empirical Research Results
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 1, s. 63-75, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność organizacji, Rekrutacja pracowników, Selekcja personalna, Analiza statystyczna
Organisation effectiveness, Employee recruitment, Personnel selection, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., Zawiera tabele: [1] Pary polityk rekrutacji i selekcji zidentyfikowanych w literaturze; [2] Współczynniki korelacji rang Spearmana dla wymiarów polityk rekrutacji i selekcji oraz miar efektywności organizacji. Zawiera rysunek: [1] Model badawczy przed weryfikacją empiryczną
Abstrakt
Wykorzystując podejście sytuacyjne, artykuł poddaje badaniu zależności pomiędzy politykami rekrutacji i selekcji a efektywnością organizacji w kontekście fluktuacji i absencji pracowników. Skonstruowany model badawczy został przetestowany na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 122 polskich organizacjach. Na podstawie analiz statystycznych stwierdzono istnienie istotnych relacji pomiędzy zdolnością do godzenia sprzeczności strategicznych w obszarze rekrutacji i selekcji a miarami efektywności organizacji. W końcowej części artykułu przedyskutowano implikacje dla teorii i praktyki oraz zaprezentowano przyszłe kierunki badań. (abstrakt oryginalny)

Employing a contingency approach, this paper investigates the dependence between recruitment and selection policies and organizational effectiveness in the context of employee turnover and absenteeism. The built research model was tested on the basis of empirical studies conducted on 122 Polish organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber A.E. (1998), Recruiting employees: Individual and organizational perspectives, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Dehli.
 2. Bratnicki M. (2004), Organizational entrepreneurshipscape: Contradictions, processes, dimensions, forms and questions, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, Dąbrowa Górnicza.
 3. Breaugh J.A., Starke M. (2000), Research on employee recruitment: So many studies, so many remaining questions, "Journal of Management", nr 26, s. 405-434.
 4. Colbert B.A. (2004), The complex resource-based view: Implications for theory and practice in strategic human resource management, "Academy of Management Review", nr 29, s. 341-358.
 5. Delaney J.T., Huselid M.A. (1996), The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance, "Academy of Management Journal", nr 39, s. 949-969.
 6. Delery J.E., Doty D.H. (1996), Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions, "Academy of Management Journal", nr 39, s. 802-835.
 7. Huselid M.A. (1995), The impact of human resource management practices on turnover, productivity and corporate financial performance, "Academy of Management Journal", nr 38, s. 635-672.
 8. Ingram T. (2006), Nauka dla praktyki rekrutacji i selekcji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, Warszawa.
 9. Ployhart R.E. (2006), Staffing in the 21st century: New challenges and strategic opportunities, "Journal of Management", nr 32, s. 868-897.
 10. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 11. Rynes S.L., Cable D.M. (2003), Recruitment research in the twenty-first century, [w:] Borman W.C., Ilgen D.R., Klimoski R.J. (red.), "Handbook of Psychology", vol. 12. Industrial and organizational psychology, John Willey & Sons, New Jersey.
 12. Wanous J.P. (1992), Organizational entry: Recruitment, selection, orientation and socialization of newcomers, wyd. 2, Addison-Wesley, Reading, MA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu