BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławski Wiesław Tadeusz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej
Inequalities from the Point of View of Socio-Cultural Capital of Polish Countryside
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 15, s. 37-47, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Obszary wiejskie, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Socjologia wsi
Social inequality, Rural areas, Social and cultural condition, Rural sociology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia najpierw ogólną charakterystykę peryferyjnej społeczno-gospodarczej struktury polskiej wsi z punktu widzenia jej odrębności od form wiejskich w Europie i tożsamości, by następnie ukazać różnorodne typy nierówności przez pryzmat specyficznych cech kapitału społecznego. Elementy charakteryzujące owe typy nierówności widoczne są na wsi polskiej zarówno z perspektywy modernizacyjnej, jak i przede wszystkim przez pryzmat adaptacyjnej elastyczności systemu wartości, kształtującego efektywność ekonomiczną i zdolność do działania gospodarczego wiejskiej populacji. (abstrakt oryginalny)

This paper includes firstly - general characteristics of peripheric socio-economic structure of Polish countryside from the point of view of its distance to dominant forms of countryside in Europe and also its identity, secondly - introduces notions of different types of inequalities analyzed through specific forms of social capital. These elements characterise inequalities in Polish countryside and are viewed from the perspective of its modernization, as well as mainly from point of view of human system of value, which creates an economic effectiveness and capacity to economic activity of inhabitants of villages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Castells M., 2007, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
  2. Czarnowski S., 2005, Kultura, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
  3. Kurcz Z., 2008, Polskie pogranicza w procesie przemian, WWSZiP, Wałbrzych.
  4. Levi-Strauss C., 1992, Smutek tropików, Warszawa.
  5. Mayntz R., Holm K., Huebner K., 1985, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
  6. Popławski T., 1997, Peryferyjność i społeczeństwo. Dylematy przełomu w Europie, Wyd. FEŚiZN, Białystok.
  7. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków-Warszawa.
  8. Wallerstein L, 1992, Creating and Transforming Households. The Constraints of the World-Economy, Cambridge University Press, Cambridge.
  9. Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu