BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winiecki Jan
Tytuł
Instytucjonalne bariery rozwoju gospodarczego : Polska niezakończona transformacja
Źródło
Zeszyty Centrum im. Adama Smitha, 2005, nr specjalny, 24 s., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Bariery instytucjonalne, Gospodarka rynkowa, Rynek pracy, Konkurencyjność gospodarki, Ubezpieczenia społeczne
Institutional barriers, Market economy, Labour market, Economy competitiveness, Social insurance
Abstrakt
Dokonano przeglądu dziedzin, w których jaskrawo widoczne są bariery instytucjonalne negatywnie oddziaływujące na przyszłe wyniki polskiej gospodarki. Omówiono przeszkody dla efektywnej, konkurencyjnej gospodarki.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Frieske K.W i Machol-Zajda L.: „Dynamika konfliktu przemysłowego: spory zbiorowe i strajki w Polsce, 1989-1994”, 1995.
 2. Gilowska Z.:”Decentralizacja terytorialna a aktywizacja gospodarki”, 1995.
 3. Góra M., Socha W.M., Sztanderska U.: „Wpływ systemu zasiłków dla bezrobotnych na sytuację na rynku pracy: wybrane zagadnienia”, 1995.
 4. Kamiński A.Z.: „Ułomne reguły gry a rozwój polityczno-gospodarczy Rzeczpospolitej Polskiej”, 1995.
 5. Markowska H. i Kubalczak P.: „Europejska Karta Społeczna a ubezpieczenia społeczne w Polsce”, 1995.
 6. Mickiewicz T.: „Nierównowaga praw i obowiązków pracy i kapitału: Polska w okresie transformacji systemowej”, 1995.
 7. „Polityka gospodarcza krajów rozwijających się a rola handlu zagranicznego w świetle doświadczeń powojennych”. Na podstawie Ann.O.Krueger opracował J.Winiecki.
 8. Pretkiel W. i Zalewska H.: „Zmiany na rynku pracy a świadczenia społeczne”, 1995.
 9. „Zmiany w regulacjach stosunków gospodarczych w latach 1989-1994”. Opracowanie zespołu Kancelarii Prawnej „JURIS”, 1995.
 10. Balcerowicz L.: „Common Fallacies in the Debate on Economic Transition in Central and Eastern Europe”, E.B.R.D. Working paper No.10, 1993.
 11. Beksiak J.: Wypowiedź na konferencji „Zmiany systemowe a teoria ekonomii” Warszawa, 28 października 1993.
 12. Bobińska K.: „Sytuacja sektora przedsiębiorstw”, [w:] „Koniunktura gospodarcza Polski. Biuletyn C.A.S.”, No.l, 1995.
 13. Bruno M.: „Stabilization and reform in Eastern Europe: a Preliminary Evaluation”, “IMF Staff Papers”, Vol.39, No.4, 1992.
 14. Dziadul J.: „Jaja na węglu: Emocje wokół górniczych zarobków powracają niczym bumerang”, „Polityka”, No. 13, 1995.
 15. Góra M.: „Rynek pracy w Polsce. Pierwsze lata transformacji - próba analizy”, Studia i Analizy C. A.S.E., Warszawa, 1994.
 16. F.A.Hayek F.A.: „Law, Legislation and Liberty. Volume I: Rules and Order”, The University of Chicago Press, 1973.
 17. Hockuba Z.: „Od planu do rynku: Proces zmiany systemowej”, Warszawa, luty 1995.
 18. Kornai J.: „The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems”, “American Economic Review”, Vol.82, No.2, 1992.
 19. Kornai J.: „Transformational Recession. A General Phenomenon Examined through the Example of Hungary’s Development” Collegium Budapest Discussion papers No.l, June 1993.
 20. Levy B.: „An Institutional Analysis of the Design and Sequence of Trade and Investment Policy Reform”, “The World Bank Economic Review”, Vol.7, No.2 1993.
 21. McKenzie R.: „Competing Visions: The Political Conflict over America’s Future”, CATO Institute, Washington D.C., 1985.
 22. Płoch J.: „Pożytki z upadłości”, „Kapitalista Powszechny”, No.2 (37), 1995.
 23. PPRG Report: „Economic Policy of Poland”, PPRG Group, University of Warsaw, July 1993.
 24. Pretkiel W.: „Skala przyszłych zobowiązań”, „Życie Gospodarcze”, No.50, 1994.
 25. Stefanowicz J. i Winiecki J.: „Zamówienia dla wybranych”, „Wprost”, 1994.
 26. Walters A. and Hanke S. (Eds.): „Capital Markets and Development”, ICS Press, Institute for Contemporary Studies, San Francisco, 1993.
 27. Wiktorów A.: „Prawa nabyte i oczekiwane”, „Życie gospodarcze”, No.50, 1994.
 28. Wilczyński W.: „Samorząd terytorialny: Zachcianka czy konieczność”, „Życie Gospodarcze”, No.51, 1994.
 29. Winiecki E.D. and Winiecki J.: „The Structural Legacy of the Soviet-Type Economy. A Collection of Papers”, Centre for Research into Communist Economies, London, 1992.
 30. Winiecki J.: „How to Get the Ball Rolling”, “Financial Times”, January 13, 1989.
 31. Winiecki J.: „Knowledge of Soviet-Type Economy and "Heterodox” Stabilization-based Outcomes in Eastern Europe”, “Weltwirtschaftliches Archiv”, Vol.129, No.2, 1993.
 32. Winiecki J.: „Polish Mass Privatization Programme: The Unloved Child in a Suspected Family”. A paper presented at the OECD seminar on privatization in Paris, March 1994.
 33. Winiecki J.: „The Applicability of Standard Reform Packages to Eastern Europe”, “Journal of Comparative Economics”, 1995 forthcoming.
 34. Zieliński M.: „Dobrowolny przymus: Reforma systemu bankowego ma na celu zmusić banki do finansowania inwestycji, które wskaże rząd”, „Wprost”, 1994.
 35. Zeszyty PBR-CASE: „Prywatyzacja sektora bankowego w Polsce - stan obecny i perspektywy”, No. 13, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8473
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu