BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotyla Cyryl
Tytuł
Aktywa niematerialne - propozycja zmian definicji i zakresu ujawnianych informacji w sprawozdaniu finansowym
Intangible fixed assets - proposal of changes in definition and scope of information presented in financial reports
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 50, nr 106, s. 71-84, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby niematerialne, Wartości niematerialne, Wycena wartości niematerialnych, Know-how, Sprawozdanie finansowe
Intangible assets, Intangible asset, Valuation of intangible assets, Know-how, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ., zawiera rysunki i tabele
Abstrakt
Jednostki gospodarujące wytwarzają obecnie coraz więcej aktywów niematerialnych we własnym zakresie, które odgrywają istotną rolę dla możliwości konkurencyjnych na rynku oraz mają znaczący wpływ na wartość giełdową jednostek. W Polsce – jak w wielu innych krajach europejskich – przepisy rachunkowości nie pozwalają na prezentację tego rodzaju zasobów niematerialnych ze względu na istniejącą definicję wartości niematerialnych i prawnych, strukturę sprawozdania finansowego oraz wiele innych czynników. W artykule przedstawiono propozycję zmian definicji składnika wartości niematerialnych i prawnych oraz struktury sprawozdania finansowego, które muszą być wykonane jako pierwszy krok w stronę umożliwienia prezentacji wszystkich zasobów niematerialnych w sprawozdaniach finansowych jednostek gospodarujących, również wytworzonych we własnym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, companies generate internally more and more intangible fixed assets which have a very important role in enhancing their competitive position as well as significantly influence their market value. In Poland – as in many other European countries – accounting regulations do not allow presentation of such internally generated assets due to the definition of the intangible fixed asset itself, balance sheet structure and other reasons. This article presents proposals of necessary changes in definition of intangible fixed assets and structure of financial reports which must be made as the first step towards presentation of all intangible fixed assets, including those generated internally, in companies’ financial reports. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. IV dyrektywa Rady EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych spółek (Dz.Urz. UE. Nr 222, poz. 11).
  2. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 - Wartości niematerialne.
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE. Nr 392, poz. 1).
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu