BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lelusz Henryk, Bartoszewicz Anna
Tytuł
Wybrane problemy kwalifikowalności i rozliczania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Selected problems in eligibility and accounting for EU funds under the Human Capital Operational Programme
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 50, nr 106, s. 85-96, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
System rozliczeń, Fundusze strukturalne, Fundusze unijne, Środki unijne, Sprawozdanie finansowe
Clearing system, Structural funds, EU funds, EU funds union, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ., zawiera tabele
Abstrakt
W 2007 roku rozpoczął się kolejny siedmioletni okres realizacji polityki spójności z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. W trakcie tego okresu wiele firm będzie aplikowało o środki unijne, jednak samo właściwe napisanie wniosku i otrzymanie dotacji nie oznacza, iż projekt będzie właściwie rozliczony. W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące kwalifikowania i rozliczania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ujęciu teoretycznym i praktycznym. (abstrakt oryginalny)

In 2007, another seven-year-period of implementing cohesion policy, also concerning the EU Structural Funds, was launched. During this period a lot of firms will apply for UE funds. However, writing a correct application and receiving a grant does not in itself guarantee that the project will be properly accounted for. This paper presents some theoretical and practical problems in qualifying and accounting for UE funding under the Human Capital Operational Programme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran W., Świderka M. (2Q01),Rachunkowość projektu współfinansowanego ze środków unijnych, [w:] Gabruszewicz W. (red.)- Rachunkowość w teorii i praktyce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  2. Depa S. 2008, Kwalifikowalność kosztów w projektach dofinansowanych ze środków UE, [w:] Funkcjonowanie Audytu Wewnętrznego w Polsce pod red. K. Winiarskiej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 12, Szczecin.
  3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, (2008), Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w Ramach Programu Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  4. Słowniczek pojęć na temat funduszy strukturalnych, www.funduszestrukturalne.gov.pl/Słowniczek/ z dnia 12.02.2009 r.
  5. Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002.
  6. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2008), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu