BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Sylwia (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Badanie satysfakcji z pracy - poziom satysfakcji polskich pracowników w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego
Job Satisfaction Study - the Job Satisfaction of Polish Employees in Foreign Enterprises
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/3, s. 931-940, tabl., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Badanie satysfakcji, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kapitał zagraniczny, Zadowolenie z pracy, Zróżnicowanie kulturowe
Satisfaction research, Employees in enterprise, Foreign capital, Job satisfaction, Cultural diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poziom satysfakcji pracowników jest jednym z czynników wpływających na efektywność przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule zaprezentowano metodykę badania satysfakcji pracowników oraz wyniki badań przeprowadzonych w dwóch grupach przedsiębiorstw. Zróżnicowanie kulturowe krajów pochodzenia przedsiębiorstw pozwoliło wyciągnąć wnioski dotyczące nie tylko działań koniecznych dla poprawy zadowolenia pracowników badanych przedsiębiorstw, ale również wpływu uwarunkowań kulturowych na dobór czynników wpływających na zadowolenie z pracy. (oryginalne streszczenie)

The level of job satisfaction of employees is one of the factors influencing effectiveness of the enterprise. The methodology of the job satisfaction measurement and the results of the survey performed withing two groups of enterprises are presented in this paper. The cultural differences between the enterprise source of capital countries made it possible not only to show the necessary actions improving job satisfaction but also to explain the influence of the culture on the job satisfaction improving factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Białas S. (2007), Jak motywować z sukcesem czyli czynniki motywacyjne a kultura narodowa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzanie Uniwersytetu Gdańskiego nr 1.
 3. Hofstede G. (1997), Motivation, Leadership and Organization: Do American Theories Applay Abroad?, (w:) D. S. Pugh, Organization Theory. Selected Readings, Punguin Books, Middlesex.
 4. Hostede G. (2000), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Huang X., Van de Vliert (2004), Job level and national culture as joint roots of Job satisfaction, "Applied Psychology: An International Review" nr 53(3).
 6. Kopertyńska M. W. (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 7. Lipka A. (2005), W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa.
 8. Mrzygłód J. (2003), Badanie postaw i satysfakcji pracowników, Personel, 16-30 września 2003.
 9. Pocztowski A. (2003), Zarządzani zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 10. Rutka R., Czerska M. (2001), O konieczności dostosowania modeli motywacyjnych do polskich warunków, (w:) Rutka R., Czerska M. (red.), Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w UE, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 15.
 11. Schneider С (1998), National vs Corporate Culture: Implications for Human Resource Management, "Human Resource Management" nr 27.
 12. Spector P. E. (1997) Job satisfaction: application, assessment, cause, and consequences, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi.
 13. Steers R.M., Sanchez-Runde C.J. (2002), Culture, Motivation, and Work Behavior, The Blackwell Handbook of Cross-Cultural Management, Blackwell Publishing, Balckwell Reference Online.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu