BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzych Magdalena Joanna (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego)
Tytuł
Kapitał ludzki jako determinanta sukcesu organizacji
Human Capital as Organization's Success Determinant
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/3, s. 846-854, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Sukces przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Human capital, Success of the company, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tempo przemian zachodzących współcześnie w technologii, gospodarce, polityce i środowisku społeczno-kulturalnym powoduje, że znaczenie niektórych czynników sukcesu, związanych z kapitałem ludzkim ulega zmianie. Skuteczność będzie z pewnością ważna tak samo jak dotychczas, ale nabiorą większego znaczenia takie determinanty jak: kompetencje emocjonalne, umiejętności współpracy, innowacyjność, zarządzanie wiedzą oraz umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Determinanty te kreują sukces w organizacji i będą ewoluować jeśli będą stworzone do tego odpowiednie warunki, niezakłócone występującymi dysfunkcjami. Patologie związane z pracą w organizacji: pracoholizm i wypalanie zawodowe, wpływają na efektywne funkcjonowanie organizacji. W artykule wspomniano o zjawisku pracoholizmu i wypalania zawodowego, które powodują, że człowiek zbacza z drogi do sukcesu. Dzisiejsza cywilizacja i gospodarka rynkowa wywołują silną konkurencję w walce o rynki, często o byt - co staje się nieustannym źródłem sytuacji dysfunkcyjnych dla człowieka w jego środowisku pracy. (oryginalne streszczenie)

The human capital is undoubted a determinant of the success in the organization. Investments in human capital are essential on account of current and strategic purposes of the development of the enterprise which should harmoniously to take into account economic as well as social aspects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., (2000), Wybrane determinanty sukcesu zawodowego w opinii menedżerów, w: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Witkowski S.A. (red.), UWr., Wrocław.
 2. Bartkowiak G., (2004), Zmiany wyznaczników sukcesu zawodowego przedstawicieli wybranych wolnych zawodów w Polsce i we Francji, w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa lokalna i globalna, Listwan T., (red.), AE, Wrocław.
 3. Bendowski J., Bendowski J., (2008), Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie, Politechnika Śląska, Gliwice.
 4. Biegańska K., (2004), Sukces przedsiębiorcy - podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki, w: Psychologia w zarządzaniu - dydaktyka, badania, sukcesy, H. Skłodowski (red.), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 5. Covey S.R., (1996), 7 nawyków skutecznego działania, Medium, Warszawa.
 6. Domański H., (1999), Prestiż, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.
 7. Holden R., (2005), Inteligencja sukcesu, Amber, Warszawa.
 8. Jachnis A., (2008), Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa.
 9. Janowska Z., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 10. Kardas J.S., (2007), Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 11. Konecki K., (2007), Działanie przedsiębiorcze. Auto-praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego, w: W kręgach socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, Leoński J., Kozłowska U., (red.), Economicus, Szczecin.
 12. Kubik K., (2002), Kultura pracy menedżera, Wyd. .Dom Organizatora, T N O i K, Toruń.
 13. Kupczyk T., (2006), Pojęcie i czynniki sukcesu zawodowego kadry kierowniczej - przegląd poglądów, w: Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej, Kupczyk T., (red.), PWr, Wrocław.
 14. Litzke S.M., Schuh H., (2007) Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, GWP, Gdańsk.
 15. Łasiński G., (2007), Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce, PWE, Warszawa.
 16. Łucewicz J. (2000) Kultura organizacyjna jako wyznacznik postaw menedżerów wobec sukcesu, w: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Witkowski S.A. (red.), UWr., Wrocław.
 17. Majewska-Opiełka I. (2003), Sukces firmy, GWP, Gdańsk.
 18. Maslach Ch., (2006), Wypalanie w perspektywie wielowymiarowej, w: Wypalanie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy i zapobieganie, H. Sęk (red.), PWN, Warszawa.
 19. Pene J., (1997), Leksykon biznesu, Placet, Warszawa.
 20. Pocztowski A., (2004), Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, w: Przyszłość pracy, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa.
 21. Ratajczyk Z., (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.
 22. Robins S.R., (2004), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 23. Sęk H., (2006), Wypalanie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, PWN, Warszawa.
 24. Szmagalski J., (2004), Stres i wypalanie zawodowe pracowników socjalnych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu