BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska-Wnuk Izabela, Glinkowska Beata
Tytuł
Kierunki kształcenia i doskonalenia kadry menedżerskiej w dobie globalizacji na przykładzie sektora logistycznego
The Directions of Management Professionals' Development in the Logistics Sector within the Context of Globalization
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 4, s. 128-135, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Kształcenie menedżerów, Zasoby ludzkie, Logistyka
Manager, Managers training, Human resources, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej staje się obecnie jednym z kluczowych zagadnień zarządzania. W artykule przedstawiono aktualną sytuację kształcenia i doskonalenia menedżerów na przykładzie sektora logistycznego. Szczególnie wybrano ten sektor, gdyż od niedawna zaczął dominować zawód menedżer logistyki na rynku pracy. Wskazano również perspektywiczne kierunki kształcenia i doskonalenia tej grupy zawodowej. (abstrakt oryginalny)

Only recently management professionals' development issues have turned into a crucial part of management sciences. As globalization and the European integration proceed this subject appears to be more and more important. Additionally, many companies realize the importance of their human resources and that management staff in fact determines corporate competitive advantage in the contemporary market. Within this context, special role is attributed to the top executive management. As a result, there is unprecedented interest in the top management human resources, especially in the context of their performance improvement, development and training. Consequently, this article highlights the current condition of management professionals' development within the logistics sector. This sector has been chosen due to the recent emergence of "logistics manager" profession. Furthermore, the article identifies the prospects and directions for training and improving the performance of the described professional group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fazlagić A., (2001), Gospodarka wiedzy - tam właśnie zmierzamy, wkładka Zarządzanie Wiedzą, Poradnik Gazety Prawnej nr 34.
 2. Griffin R., (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Janowska Z., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Król H., (2006), Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Lachowicz Z., (1995), Trening potencjału kierowniczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Listwan T., (1995), Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Kadry, Wrocław.
 7. Nogalski B., Śniadecki J., (2001), Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz.
 8. Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Polak W., (2004), Potrzeba kształcenia menedżerów w Polsce w aspekcie standardów Unii Europejskiej, [w:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Rakowska A., Sitko-Lutek A., (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 11. Rutka R., (2007), Kształcenie kadr w szkołach wyższych dla potrzeb zarządzania. Kogo? czego? jak uczyć?, "Współczesne Zarządzanie" nr 1.
 12. Rybczak A., (2005), Szkolenia dla logistyków coraz bardziej specjalistyczne, "Spedycja, Transport, Logistyka" nr 5.
 13. Sitko-Lutek A., (2004), Wpływ znajomości kulturowych uwarunkowań doskonalenia menedżerów na skuteczność procesów organizacyjnego uczenia się, [w:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 14. Suchodolski A., (2006), Rozwój pracowników, [w:] Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 15. Trochymiak B., (2005), Edukacja logistyczna - czy skończy się chaos?, "Spedycja, Transport, Logistyka" nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu