BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawak Tadeusz
Tytuł
Kształcenie menedżerów jakości na studiach magisterskich w warunkach procesu bolońskiego
Quality Management Education within MA curriculum in the context of Bologna Process
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 4, s. 119-127, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Studia menedżerskie, Kształcenie menedżerów, Zarządzanie jakością, Deklaracja bolońska
Management studies, Managers training, Quality management, Bologna process
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Jagielloński
Jagiellonian University
Abstrakt
Proces kształcenia menedżerów jakości podlega od 1992 roku ciągłej ewolucji. Studia na specjalności „Zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości" w Uniwersytecie Jagiellońskim obecnie dostosowane są do wymogów Procesu Bolońskiego i nowych standardów kształcenia na kierunku zarządzanie oraz wymogów Unii Europejskiej i Europejskiej Organizacji Jakości w zakresie kształcenia menedżerów jakości. (abstrakt oryginalny)

In 1990 the world business leaders and prestigious US and European universities responded to the great role of labour, process and product quality in the competitive European and world market by introducing the TQM courses to engineering teaching curricula and by initiating the programme of European Master in Total Quality Management (the EMTQM-programme) in 1992. In Poland "Quality Management" as a field of specialisation was first implemented to engineering education at the Warsaw University of Technology. In 2001 "Quality Management - Quality Management Training" was implemented by the Jagiellonian University teaching programme within MA graduate part-time studies (second cycle level of education). The programme meets requirements of: the EMTQM-programme, European Organization for Quality (EQQ), The Bologna Declaration on the European Space for Higher Education (1999). Current teaching curriculum responds to the Bergen Agreement taken up in 2005 under the Bologna Process by the ministers responsible for higher education and to the new standards recommended by the Ministry of Science and Higher Education for the second cycle level of education (Master). The permanent process of implementing the European higher education requirements is the core goal of the quality management education run by the Jagiellonian University Department of Applied Economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagiński J., Kindlarski E., (1993), Europejski program w dziedzinie zarządzania jakością, "Problemy Jakości" nr 6.
  2. Wawak T., (1997), Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków.
  3. Wawak T., (1996), Kształcenie specjalistyczne w zakresie TQM, Materiały konferencyjne pt. "Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej", AE Kraków.
  4. Kraśniewski A., (2006), Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, MEiN, Warszawa.
  5. Proces Boloński, Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, www.menis.gov.pl
  6. Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, (2005), Ministerstwo Nauki, Techniki i Rozwoju Danii, www.menis.gov.pl/proces_bolonski/aktualnosci/bergen2.pdf
  7. Raport końcowy z projektu "Nowe podejścia do standardów kształcenia oraz wynikające z tego tytułu założenia dotyczące treści rozporządzenia ministra do spraw szkolnictwa wyższego" z 18 października 2005 r., Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa.
  8. Nowe standardy kształcenia - www.nauka.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu