BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Steuer Ralph E. (University of Georgia, USA), Yue Qi (University of Georgia, USA), Hirschberger Markus (Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Germany)
Tytuł
Developments in Multi-Attribute Portfolio Selection
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2006, vol. 1, s. 251-262, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Teoria portfolio, Teoria portfelowa Markowitza, Analiza portfelowa, Zarządzanie portfolio
Portfolio theory, Markowitz portfolio theory, Portfolio analysis, Portfolio management
Uwagi
Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
W artykule autorzy wyjaśniają dlaczego jest możliwym postrzeganie standardowego portfela przez finansistów jako problemu wyboru jednokryterialnego, podczas gdy osoby zajmujące się optymalizację wielokryterialną widzą to jako problem dwukryterialny. Następnie pokazują jak, dla bardziej zaawansowanych inwestorów, teoria wyboru portfela według metody analizy portfelowej Markowitza może być poszerzona o dodatkowe cele, takie jak dywidendy, płynność, zwrot, liczbę zabezpieczeń portfela, etc. Następnie zaprezentowano dyskusje na temat natury zbiorów rozwiązań niezdominowanych w problemach selekcji portfela przy wielu celach i obecne rozwiązania takich problemów. (AT)

In the paper the authors explain why it is possible that finance professional view conventional portfolio selection as a single criterion problem, while multiple criteria optimization professionals view it as a bi-criterion problem. Next, they show how, for more complex investors, the theory of mean-variance portfolio selection can be extended to include additional objectives such as dividends, liquidity, turnover, number of securities in a portfolio, and so forth. This is followed by a discussion of the nature of the nondominated sets of multiple objective portfolio selection problems and current developments for the solution of such problems.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aoimi B., Ben Abdelaziz F., El-Fayedh R.: Chanced Constrained Compromise Programming for Portfolio Selection. Laboratoire LARODEC, Institut de Gestion, La Bardo 2000, Tunis, Tunisia 2004.
 2. Bana e Costa C.A., Soares J.O.: A Multicriteria Model for Portfolio Management. "European Journal of Finance" 2004. 10(3), pp. 198-211.
 3. Caballero R., Cerdâ E., Mnnoz M. M. Rey L., Stancu-Minasian I.M.: Ef-fivient Solution Concepts and Their Relations in Stochastic Multiobjec-tive Programming. "Journal of Optimization Theory and Application" 2001, 110(1), pp. 53-74.
 4. "Cplex 9.1 User's Manual", [LOG S.A., Incline Village, Nevada 2005.
 5. Fliege J.: Gap-Free Computation of Pareto-points by Quadratic Scala-rizations. "Mathematical Methods of Operations Research" 2004. 59(1), pp. 69-89.
 6. Hallerbach W.G., Spronk J.: The Relevance of MCDM for Financial Decisions. "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis" 2002, 11(4-5), pp. 187-195.
 7. Hirschberger M., Qi Y., Steuer R.E.: Quadratic Parametric Programming for Portfolio Selection with Random Problem Generation and Computational Experience. In-progress working" paper. Department of Banking and Finance, University of Georgia, Athens 2006.
 8. Hirschberger M., Qi Y., Steuer R.E.: Tri-Criterion Quadratic-Linear Programming. In-progress working paper, Department of Banking and Finance, University of Georgia, Athens 2006.
 9. Hirschberger M., Qi Y., Steuer R.E.: Randomly Generating Portfolio-selection Covariance Matrices with Specified Distributional Characteristics. "European Journal of Operational Research" 2006 (forthcoming).
 10. Kliber P.: A Three-criteria Portfolio Selection: Mean Return, Risk and Costs of Adjustment. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznah 2005.
 11. Korhonen P., Karaivanova J.: An Algorithm for Projecting a Reference Direction onto the Nondominated Set of Given Points. "IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics" 1999, 29(5), pp. 429-435.
 12. Lo A.W., Petrov C, Wierzbicki M.: It's 11pm Do You Know Where Your Liquidity Is? The Mean-Variance-Liquidity Frontier. "Journal of Investment Management" 2003. 1(1) pp. 55-93.
 13. Markowitz H.M.: Portfolio Selection. "Journal of Finance" 1952, 7(1), pp. 77-91.
 14. Markowitz H.M.: The Optimization of a Quadratic Function Subject to Linear Constraints. "Naval Research Logistics Quaterly" 1956. 3. pp. 111-133.
 15. Matlab. "Optimization Toolbox for Use with Matlab", Version 7.0.1 (R14), Mathworks, Inc., Natick. Massachusetts 2004.
 16. Ogryczak W.: Multiple Criteria Linear Programming Model for Portfolio Selection. "Annals of Operations Research" 2000. 97, pp. 143-162.
 17. Schräge L.: LINGO User's Guide. Lindo Publishing, Chicago 2004.
 18. Steuer R.E.: Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation and Application. John Wiley, New York 1986.
 19. Steuer R.E., Qi Y., Hirschberger M.: Suitable-portfolio Investors, Nondominated Frontier Sensitivity, and the Effect of Multiple Objectives on Standard Portfolio Selection. Annals of Operations Research" 2006 (forthcoming).
 20. Streichert F.. Ulmer H.. Zel A.: Evolutionary Algorithms and the Cardinality Constrained Portfolio Optimization Problem. In: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (OR 2003). Springer-Verlag, Berlin 2003, pp. 253-260.
 21. Wolfram S.: The Mathematica Book. Wolfram Media, 5th edition, 2003.
 22. Xu J., Li J.: A Class of Stochastic Optimization Problems with One Quadratic k, Several Linear Objective Functions and Extended Portfolio Selection Model. "Journal of Computational and Applied Mathematics" 2002, 146, pp. 99-113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu