BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzaskalik Tadeusz (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland), Sitarz Sebastian (University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland)
Tytuł
Triangular Norms in Discrete Dynamic Programming
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2006, vol. 1, s. 263-277, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji
Decision making
Uwagi
Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
Problemy decyzyjne ze sprzecznymi celami i wieloma poziomami mogą być rozważane jako problemy dynamicznego programowania wielokryterialnego. Innym sposobem uogólnienia modeli dynamicznego programowania jednokryterialnego, jest rozważanie wyników częściowo uporządkowanego zbioru kryteriów, który może być określony na przykład za pomocą norm trójkątnych. Artykuł jest poświęcony badaniu tej możliwości. (AT)

Decision problems with conflicting objectives and multiple stages can be considered as multi-objective dynamic programming problems. Another way of generalization of single-criterion dynamic programming models is to consider outcomes in partially ordered criteria set, which can be defined for instance by means of triangular norms. The paper is devoted to investigate this possibility.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bellman R.E.: Dynamic Programming. Princeton University Press, Princeton, N.Y. 1957.
 2. Bellman R.E., Zadeh L.A.: Decision Making in Fuzzy Environment. "Management Science" 1970, 17, pp. 141-164.
 3. Henig M.I.: The Principle of Optimality in Dynamic Programming with Returns in Partially Ordered Sets. "Math, of Oper. Res." 1985, 10, 3, pp. 462-470
 4. . Li D., Haimes Y.Y.: Multiobjective Dynamic Programming: The State of the Art. "Control Theory and Advanced Technology" 1989, 5, 4, pp. 471-483.
 5. Kacprzyk J.: Multistage Fuzzy Control. A Model-Based Approach to Fuzzy Control and Decision Making. Willey, 1997.
 6. Mitten L.G.: Preference Order Dynamic Programming. "Management Science" 1974,21, 1, pp. 43-46.
 7. Sobel M.M.: Ordinal Dynamic Programming. "Management Science" 1975, 21, 9, pp. 967-975.
 8. Steinberg E., Parks M.S.: A Preference Order Dynamic Program for a Knapsack Problem with Stochastic Reward. "Operational Research Society Journal" 1979, 30, 2, pp. 141-147.
 9. Trzaskalik T.: Multiobjective Analysis in Dynamic Environment. The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice 1998.
 10. Trzaskalik T., Sitarz S.: Dyskretne programowanie dynamiczne w strukturach porządkowych. Sbornik z mezinarodni vedecke konference "Rozvoj regionu v inte-grujici se Evrope", Karvina 2001 (Czech republik), pp. 639-643.
 11. Trzaskalik T., Sitarz S.: Dynamie Discrete Programming with Partially Ordered Criteria Set. In: Trzaskalik T., Michnik J. (eds.): Multiple Objective and Goal Programming. Recent Developments. Physica-Verlag, 2002, pp. 186-195.
 12. Trzaskalik T., Sitarz S.: Discrete Dynamic Programming with Outcomes in Random Variable Structures. Proceedings of the 6th International Conference on Multi-Obojective Programming & Goal Programming. Theory & Applications Hammamet (Tunisia). To be published in EJOR (in press).
 13. Trzaskalik T., Sitarz S.: Discrete Dynamic Programming with Outcomes in Fuzzy Ordered Structures. Proceedings of the International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance, Saint Petersbourg 2004 (Russia), pp. 238-245.
 14. Trzaskalik T., Sitarz S.: Modele programowania dynamicznego w strukturach porządkowych. W: Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. EXIT, 2004, pp. 15-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu