BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ustinovichius Leonas (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania), Sevcenko Galina (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania), Kochin Dmitry (Institute for System Analysis Moscow)
Tytuł
Classification of Real Alternatives and its Application to the Investment Risk in Construction
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2006, vol. 1, s. 299-318, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Inwestycje budowlane, Podejmowanie decyzji, Analiza ryzyka, Ryzyko inwestycyjne
Construction sector, Construction investments, Decision making, Risk analysis, Investment risk
Uwagi
Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
Ryzyko jest integralną częścią jakiegokolwiek projektu gospodarczego. Nie można go uniknąć i dlatego niezbędną jest możliwość jego oszacowania i minimalizowania. Jakakolwiek inwestycja w budownictwie może być ryzykowna. Podstawowy celem analizy ryzyka może być następuje sformułowanie: dostarczyć potencjalnym partnerom projektu faktów związanych z podejmowaniem decyzji czy uczestniczyć w projekcie i którą metodę wybrać, żeby uniknąć strat finansowych. Artykuł przedstawia ustną metodę ustalania ryzyka inwestycyjnego w budownictwie. Został zaoferowany nowy sposób rozwiązywania problemów, oparty na podejściu Ustnej Analizy Decyzyjnej. (AT)

Risk is an integral element of any economic project. It is impossible to avoid, and therefore it is necessary to be able to estimate and minimize it. Any investment in construction can be risky. The basic purpose of risk analysis may be formulated as follows: to give to potential partners of the project the facts on the issue related to making a decision whether to participate in the project and which method to choose so that financial losses are avoided. The paper presents a verbal method of determining investment risk in construction. A new way to solve the problem, based on Verbal Decision Analysis approach, is offered.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Slowinski R., Zopounidis C: Application of the Rough Set Approach to Evaluation of Bankruptcy Risk, 'international Journal of Intelligent Systems in Accounting Finance and Management" 1995, Vol. 4, No 1, pp. 27-41.
 2. Ustinovichius L., Köchin D.: Verbal Analysis of the Investment Risk in Construction. "Journal of Business Economics and Management" 2003, North-German Academy of lnformatology (Stralsund), Vol. 4, No 4, p. 228-234.
 3. Larichev O., Mechitov A., Moshovich E., Furems E.: Revealing of Expert Knowledge. Publishing House Nauka, Moscow 1989 (in Russian).
 4. Larichev O., Bolotov A.: System D1FKLASS: Construction of Full and Consistent Bases of Expert Knowledge in Problems of Differential Classification. The Scientific and Technical Information, series 2: "Informacionie Procesi i Sistemi" 1996 (Information processes and systems). No 9 (in Russian).
 5. Larichev O., Kochin D., and Kortnev A.: Decision Support System for Classification of a Finite Set of Multicriteria Alternatives. "Decision Support Systems" 2002, Vol. 33, No l,p. 13-21.
 6. Asanov A., Borisenkov P., Larichev O., Nariznij E., Rozejnzon G.: Method of Multicriteria Classification CYCLE and Its Application for the Analysis of the Credit Risk. "Ekonomika i Matematicheskije metodi" 2001, (Economy and mathematical methods), Vol. 37, No 2, p. 14-21 (in Russian).
 7. Gronskas V.: Risk in Mixed Economy: Its Concept and Structure. "Journal of Civil Engineering and Management" 2003, Vol. 34, No 3, p. 46-53 (in Lithuanian).
 8. Liuchvaitis S.: Risk Management and Impact of Its Analysis on Business Development. "Verslas: Teorija ir praktika-Business" 2003, Vol. IV, No 1, p. 25-35 (in Lithuanian).
 9. Zavadskas E.K., Ustinovichius L., Stasiulionis A.: Multicriteria Valuation of Commercial Construction Projects for Investment Purposes. "Journal of Civil Engineering and Management" 2004, Vol. X, No 2, p. 151-166 (in Lithuanian).
 10. Ustinovichius L., Zavadskas E.K.: Assessment of Investment Profitability in Construction from Technological Perspectives. Publishing House "Technika", VGTU, Vilnius 2004, p. 220 (in Lithuanian).
 11. Ustinovichius L.: Determination of Efficiency of Investments in Construction. "International Journal of Strategic Property Management" 2004, Vol. 8, No 1, p. 25-44.
 12. Baccarini D., Archer R.: The Risk Ranking of Projects: A Methodology. "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 19, No 3, p. 139-146.
 13. Nedzveckas J., Rasimavichius G.: lnvestpment Currency Risk and Ways of Its Decrease. "Economy" 2000, Publishing House of VU, Vilnius, Vol. 51, No 2, p. 63-74.
 14. Grachyova M.V.: Risk - An Analysis of the Investment Project. YUNITI. Moscow 2001, p. 326 (in Russia).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu