BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślebzak Krzysztof
Tytuł
Nabycie prawa do emerytury a zagraniczne okresy ubezpieczenia
Consideration of the Foreign Insurance Periods for the Acquisition of the Right to the Old Age Pension
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 2, s. 25-31
Słowa kluczowe
Świadczenia emerytalne, Ubezpieczenia emerytalne, Prawo WE, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Pension benefits, Pension insurance, European Community law, Judgments of the European Court of Justice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie jednego z ostatnich orzeczeń polskiego Sądu Najwyższego, który wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z pytaniem prejudycjalnym w zakresie dotyczącym zagadnienia związanego z uwzględnianiem zagranicznych okresów ubezpieczenia, które zostały odbyte przez pracownika, w celu nabycia prawa do emerytury zgodnie z przepisami prawa polskiego. W opracowaniu podjęto problem interpretacji m.in. art. 45 rozporządzenia Rady EWG nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the presentation of the latest judgment of the polish Supreme Court, which requested the Court of Justice of the European Community to give a preliminary ruling concerning the question of consideration of insurance periods completed under the foreign legislations to which a worker has been subject for the acquisition of the right to the old age pensions according to polish regulations. The paper concentrate on a problem of the interpretation of the Article 45 of the Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Dzienisiuk, Warunki nabycia prawa do polskiej emerytury po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 2, s. 13.
  2. E. Eichenhofer, Sozialrecht der Europäischen Union, Berlin 2006, s. 137.
  3. R. Schuler, Komentarz do art. 45 rozporządzenia 1408/71 (w:) Europäisches Sozialrecht, 4. Auflage, red. M. Fuchs, Baden-Baden 2005, s. 347.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu