BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuklak-Dolata Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Determinanty migracji zagranicznych mieszkańców regionu podlaskiego
Determinants of the Labour Migration of Residents from Podlasie Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 196-203, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Emigracja zarobkowa
Population migration, Economic migration, Economic emigration
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi dotyczących migracji mieszkańców z regionu Podlasia. Region ten jest według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności drugim w Polsce, gdzie migracja jest największa w skali przeliczonej na 1000 mieszkańców. Po przystąpieniu do UE, migracja wzrosła. Istotne jest zatem poznanie czynników determinujących skalę migracji i jej charakter. W tym celu, wykonano badania w oparciu o ankiety przeprowadzone na próbie 500 osób, 236 z nich w chwili badania przebywało za granicą. W niniejszym artykule wzięto pod uwagę skalę migracji, cechy migrujących , czas trwania pobytu za granicą i korzyści oczekiwane przez pracujących za granicą.

The paper is an attempt to find the answer to the issue of commercial migration of the residents from Podlasie region. This region is according to the National Census of Population the second one in Poland where the migration is on the biggest scale converted 1000 residents. After accession to the EU, the migration has increased. Therefore it is of great significance to find out the cause of the migration and its character. For this purpose, there were used some surveys based on questionnaires conducted on 500 people sample, 236 out of them at the moment of questioning were staying abroad. In this article, the scale of the migration, labour migrants characteristics, the duration of stay abroad and expecting advantages for working abroad were taken into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bocian A.F, (red.) Podlasie - determinanty wzrostu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.
  2. Bocian A.F. (red.), Podlasie - dwie dekady transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
  3. Bocian A.F, (red.) Podlasie - strategia zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
  4. Frelak J., Rogulska B., Powroty do Polski. Wyniki badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
  5. Kaczmarczyk P., Turowicz J. (red.), Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, Warszawa 2007.
  6. Metodologia badania migracji z Polski, Ośrodek Badań nad Migracjami Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
  7. Migracje długookresowe ludności w latach 1989-2002 na podstawie ankiety migracyjnej 2002, GUS, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu