BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luty Zbigniew
Tytuł
Wirtualny wymiar informacji finansowych : artykuł dyskusyjny
Virtual dimension of financial reporting. A discussion paper
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 49, nr 105, s. 123-129, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Ujemna wartość firmy, Wiarygodność informacji, Kapitał własny, Wycena aktywów, Połączenia jednostek gospodarczych, Fuzje i przejęcia, Wartość godziwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Rachunkowość memoriałowa
Negative goodwill, Reliability of information, Ownership capital, Valuation of assets, Business combinations, Mergers and acquisitions, Fair value, International Financial Reporting Standard, Accrual accounting
Uwagi
streszcz., summ., zawiera tabelę: 1. Obraz kapitałów i wartości firmy spółki po połączeniu
Abstrakt
W artykule prezentuje się możliwość tworzenia informacji finansowych poprawnych z punktu widzenia prawa, lecz niepoprawnych ekonomicznie. Dotyczy to takich zdarzeń jak: wartość firmy, kapitał z aktualizacji wyceny, a także wartości ustalone według zasad wartości godziwej. Wynik finansowy ustalony według zasady memoriałowej musi być pokryty także pieniężnie - w celu ekonomicznej poprawności informacji finansowej. (abstrakt oryginalny)

The article explores the possibility of generating financial information which is legally correct, but incorrect from the economic point of view. It concerns such events as goodwill, negative goodwill, revaluation reserve and valuation based on fair value principle. Cash cover is required for financial result based on the principle of accrual accounting to ensure economic accuracy of financial reporting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości (MSSF) (2007), t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  2. Ustawa z 29.09. J994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694, z późn. m.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu