BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Pieniądz państwowy vs pieniądz prywatny
State Money vs Private Money
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 221-229, bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Pieniądz, Polityka pieniężna
Money, Monetary policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Charakterystyczną cechą współczesnych systemów pieniężnych jest dominująca rola państwa w kreacji i regulacji pieniądza. W artykule przedstawiono główne cechy i podstawy teoretyczne funkcjonowania pieniądza państwowego i prywatnego. Wskazano problemy jakie mogą się wiązać z ewentualnym upowszechnieniem pieniądza prywatnego. Ze względu na wiele przeszkód (techniczne, koncepcyjne i psychologiczne), popularyzacja tego rodzaju pieniędzy wydaje się być wątpliwa.

The typical feature of the contemporary monetary systems is dominant role of the state in creation and regulation of money. However, instability is inherent in such systems. The main cause of this instability appears to be activity of the state. Thus, as the alternative for existing frameworks introducing the private money is often discussed. The private money has many advantages, both economic and social. Nevertheless, due to many obstacles (technical, conceptual, and psychological), popularization of this kind of money seems to be questionable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernholz P., Monetary Regimes and Inflation. History, Economic and Political Relationships, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 2. Bernholz P., The Importance of Reorganizing Money, Credit and Banking when Decentralizing Economic Decisionmaking, [w:] Economic Reform in China: Problems and Prospects, University of Chicago Press, Chicago 1990.
 3. Champ B., Private Money in Our Past, Present and Future, Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Commentary, styczeń 2007.
 4. Cohen B., The Future of Money, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2004.
 5. Dorn J. A., Alternatives to Government Fiat Money, „Cato Journal" 1989, vol. 9, no 2.
 6. Good B.A., Private Money: Everything Old is New Again, Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Commentary, kwiecień 1998.
 7. Greco T., Reinventing Money, Chelsea Green Publishing Company, White River Junction 2001.
 8. Greco T., The Essential Nature of Money, „Earth Island Journal" 1995, Winter.
 9. Hayek F.A., Denationalisation of Money, Institute of Economic Affairs, London 2007.
 10. Helleiner E., Think Globally, Transact Locally: Green Political Economy and the Local Currency Movement, „Global Society" 2000, no 14.
 11. Hicks J.R., A Market Theory of Money, Oxford University Press, Oxford 1989.
 12. Hicks J.R., Perspektywy ekonomii. Szkice z teorii pieniądza i wzrostu, WN PWN, Warszawa 1988.
 13. Holthausen C., Monnet C., Money and Payments: a Modern Perspective, EBC Working Paper no 245, lipiec 2003.
 14. IMF, World Economic Outlook 1998, maj.
 15. Ingham G., The Nature of Money, Polity Press, Cambridge 2004.
 16. Knakiewicz Z., Aktualne aspekty teorii pieniądza G.F. Knappa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1984, z. 2.
 17. Knakiewicz Z., Pieniądz w dorobku Edwarda Taylora, [w:] Edward Taylor 1894-1964.
 18. Wartości niedocenione a nieprzemijające, red. W. Wilczyński, PWN, Warszawa 1988, s. 61.
 19. Knakiewicz Z., Polskie koncepcje monetarne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1984, z. 4.
 20. Knakiewicz Z., Problemy kreacji pieniądza i regulacji obiegu pieniężnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3-4.
 21. Knakiewicz Z., Teoretyczne podłoże tworzenia euro i kształtowania jego zasobów, [ w:] Współczesny pieniądz w teorii i praktyce, red. Z. Knakiewicz, AE, Poznań 2006.
 22. Knakiewicz Z., Teorie pieniądza niezależnego i ich zastosowanie, AE, Poznań 1981.
 23. Kobrin S., Electronic Cash and the End of National Markets, „Foreign-Policy" 1997, no 107.
 24. Lietaer B., The Future of Money: Creating New Wealth, Work and a Wiser World, Century, London 2001.
 25. Marszałek P., Dyskusyjne zagadnienia polityki pieniężnej, [w:] Współczesny pieniądz w teorii i praktyce, red. Z. Knakiewicz, AE, Poznań 2006.
 26. Rolnick A.J., Webber W.E., New Evidence on the Free Banking Era, „American Economic Review" 1983, vol. 73, no 5.
 27. Rothbard M.N., Złoto, banki, ludzie - krótka historia pieniądza, Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2006.
 28. Sechrest L J., Free Banking: Theory, History and Laisse-Faire Model, The Ludwig von Mises Institute, Auburn 2008.
 29. Smith V.C., The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative, Liberty Fund Inc., Indianapolis 1990.
 30. Solomon E.H., Virtual Money, Oxford University Press, New York 1997.
 31. Tumin Z., The Future Technology of Money, [w:] The Future of Money, OECD, Paris 2002.
 32. White, The Free Banking In Britain. Theory, Experience and Debate 1800-1845, Institute of Economic Affairs, London 2009.
 33. Williamson S.D., Private Money, „Journal of Money, Credit & Banking" 1999, vol. 31, no 3, part II.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu