BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nagaj Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nośniki energii a procesy inflacyjne w Polsce i UE
The Influence of Energy Carriers Prices on the Inflationary Processes in Poland and the EU
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 256-265, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Inflacja, Ceny, Ceny energii, Gospodarka energetyczna
Economic situation, Inflation, Prices, Energy prices, Energy economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ogólną sytuację gospodarczą w Polsce oraz przebieg procesów inflacyjnych. Następnie zamieszczono ogólną charakterystykę sektora energetycznego . Na końcu artykułu znalazła się analiza zjawisk inflacyjnych w Unii Europejskiej w kontekście omawianych zmian w Polsce. Artykuł został oparty na obszernych danych statystycznych publikowanych przez GUS, NBP i Eurostat.

Entry of Poland into the EU has resulted in increased economic growth and development for the country. Unfortunately along with this growth came the problem of inflation due to an increase in the price of energy. The analysis of the situation in the EU shows that inflation is also a growing concern. The responsibility, in part lies with the Energy Carriers, because the cost of energy is a large proportion of a households expenses. The increased development/growth of a State has resulted in a greater demand for raw materials for energy and consequently the price of such has increased rapidly in recent years. This has resulted in the providers having to pass on these costs to their customers, eg. gas, electricity, oil. The last economic crisis has shown that the Energy Carriers position has changed considerably with the reduction in the price of a barrel of oil falling from 160 USD to 40 USD, in the last year. The promotion and interest in pursuing renewable energy sources in the EU indicates that energy will be even more expensive, which have an even greater influence on the inflationary processes operating in Poland and the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ceny w gospodarce narodowej w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/ PUBL_ceny_w_gospodarce_narodowej_2007.pdf, stan na 26.09.2008.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE z 13 października 2003 r. w sprawie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80AVE z 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw.
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81 AVE z 23 października 2001 r. w sprawie krajowych pułapów emisji dla niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
  5. Dyrektywa 2003/54/EC z 26 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej (DzU UE nr L 176 z 15.07.2003 r.).
  6. Koniunktura gospodarcza w państwach Unii Europejskiej w 2007 roku, MG, DAiP, Warszawa, maj 2008, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/OA7589B3-030C-4841-AD84-AlE07A4DlA22/45509/Ko-niunktura07.pdf, stan na 29.09.2008.
  7. Raport o stanie gospodarki. Polska 2007, MG, DAiP, Warszawa 2007, http://www.mg.gov.pl/NR/ rdonlyres/C14A5DE8-7236-4770-A72D-44D7A0454F93/37848/Gospodarkadrukpop.pdf, stan na 01.10.2007.
  8. Raport o stanie gospodarki. Polska 2008, MG, DAiP, Warszawa 2008, http://www.mg.gov.pl/NR/rdon-lyres/ C14A5DE8-7236-4770-A72D-44D7A0454F93/48281/RoG080903.pdf, stan na 06.04.2009.
  9. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (DzU nr 54, poz. 348, z późniejszymi zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu