BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Remlein Marzena
Tytuł
Metoda nabycia a metoda łączenia udziałów w procesie łączenia jednostek gospodarczych - rozwiązania krajowe i międzynarodowe
Purchase method and merger method in the process of combinations - Polish and international solutions
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 49, nr 105, s. 213-223, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Połączenia jednostek gospodarczych, Metoda nabycia, Fuzje i przejęcia, Prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Business combinations, Purchase method, Mergers and acquisitions, Balance law, International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz., summ., zawiera tabelę 1. Porównanie metody nabycia i metody łączenia udziałów
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the methods used in accounting for business combinations. This paper describes the purchase method and merger method according to Polish law and International Financial Reporting Standards. The article has been divided into five parts preceded by an introduction and followed by conclusions. In the individual parts describe following: - legal basis of the process of combination, - purchase method according to Polish accounting law, - merger method according to Polish accounting law, - comparison of these methods, - business combinations according to International Financial Reporting Standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), t. I, IASB, SKwP, Warszawa.
  2. Szymański K. G. (2003), Łączenie spółek kapitałowych w pytaniach i odpowiedziach, ODDK, Gdańsk.
  3. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, 20(K), poz. 1037, z późn. zm.
  4. Ustawa z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 63, 2008, poz. 393.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu