BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowski Jarosław (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
O funkcjach wynagrodzeń raz jeszcze
Źródło
Przegląd Organizacji, 2010, nr 3, s. 31-34, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Wynagrodzenie za pracę, Kształtowanie wynagrodzeń, Strategia przedsiębiorstwa
Remuneration, Remuneration for work, Shaping remuneration, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wynagrodzenie za pracę jest jedną z podstawowych kategorii w zarządzaniu zasobami ludzkimi i zarządzaniu przedsiębiorstwem. W definiowaniu tej kategorii występuje podejście wąskie, w którym wynagrodzenie jest nazywane płacą i podejście szerokie, w którym operuje się pojęciem wynagrodzenia całkowitego lub też dochodu z pracy obejmującego wszystkie korzyści materialne uzyskiwane przez pracownika w związku z wykonywaną przez niego pracą na rzecz określonego pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

Compensation are one of the main categories in human re-sources management. Definitions of this category are broad (total compensation), or narrow (wages and salaries). In the first approach compensation are all material benefits which becomes employee working in enterprise. Compensations have strategic importance for efficiency of functioning and developing of enterprise. They act very important functions, like : income function, costs function, motivating function, community function, market function and developing function. Building of compensation strategy in enterprise must be connect with the human resources strategy and total strategy of organization. Only such approach secure harmony in realization all function of compensation and high work efficiency in the enterprise and on all work stands. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BORKOWSKA S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 2. CZAJKA Z., Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa 2009.
 3. GRUSZCZYŃSKA-MALEC G., Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Katowicach, Katowice, 2004.
 4. JACUKOWICZ Z., Skuteczny system wynagradzania, ODDK, Gdańsk 1997.
 5. JACUKOWICZ Z., Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999.
 6. JUCHNOWICZ M.(red.), Badanie rynku wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa 2001.
 7. KOPERTYŃSKA M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 8. KARASZEWSKA H., Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego, Wyd. UMK, Toruń 2003.
 9. POCZTOWSKI A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków 1998.
 10. SEKUŁA Z., Uwarunkowania i instrumenty polityki płac w firmie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 11. SOKOŁOWSKI J., Rola pakietowych systemów wynagrodzeń w kształtowaniu kapitału intelektualnego firmy, "Przegląd Organizacji" nr 1/2002.
 12. SOKOŁOWSKI J., Tendencje zmian w wynagradzaniu, "Polityka Społeczna" nr 2/2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu