BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sagan Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ globalnych strategii marketingowych na efektywność i wyniki rynkowe przedsiębiorstw międzynarodowych
Global marketing strategy and its influence on international firms performance
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 3, s. 2-6
Słowa kluczowe
Marketing międzynarodowy, Marketing globalny, Strategia globalna, Strategia marketingowa, Efektywność przedsiębiorstwa
International marketing, Global marketing, Global strategy, Marketing strategy, Enterprise effectiveness
Uwagi
summ., Zawiera rysunek: [1] Model strategicznego dostosowania strategii, czynników organizacyjnych i globalnych wyników firmy
Abstrakt
Kluczowym założeniem w teorii marketingu międzynarodowego jest istnienie związku między realizacją przez korporacje globalnej strategii marketingowej (GMS) a wzrostem efektywności przedsiębiorstw na rynkach globalnych i w konsekwencji ich wartości (a także pozycji konkurencyjnej). Istotnym problemem jest jednakże brak w literaturze wystarczających dowodów empirycznych, które potwierdzałyby powyższą zależność. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie najnowszego dorobku w dziedzinie globalnych strategii marketingowych, w tym przede wszystkim wyników badań empirycznych dotyczących wpływu realizacji globalnych strategii marketingowych na wyniki ekonomiczne i efektywność i tym samym wzrost wartości przedsiębiorstw międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

One of the fundamental proposition of international marketing theory is that global marketing strategy (GMS) implemented by a firm has a positive influence on its performance. In global marketing literature there is a lack of empirical support that GMS effects a firms' financial and market performance. In this paper two main research propositions has been presented. In structural model of GMS we can find evidences that global market participation, product and promotion standardization, competitive leverage are to influence positively company sales, net incomes and ROI. In second model, there has been proved that strategic fit among strategy, structure, and processes also effects multinational corporation performance, especially ROI and cash flow indices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A.A. Alashban, L.A. Hayes, G.M. Zinkhan, A.L. Balazs, International brand-name standardization/adaptation: Antecedents and consequences, "Journal of International Marketing" 2002, No. 3.
 2. S.T. Cavusgil, S. Zou, Marketing strategy-performance relationship: An investigation of the empirical link in export market ventures, "Journal of Marketing" 1994, January.
 3. J. Florin, A.O. Ogbuehi, Strategic choice in international ventures: A contingency framework integrating standardization and entry-mode decisions, "Multinational Business Review" 2004, No. 2.
 4. A. Gorczyńska, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw. W poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2008.
 5. M. Kotabe, K. Helsen, Global Marketing Management, J. Wiley & Sons, New York 2008, s. 265.
 6. D.J. Lemak, W. Arunthanes, Global business strategy: A contingency approach, "Multinational Business Review" 1997, Issue 1.
 7. A. Ozsomer, G.E. Prussia, Competing perspectives in international marketing strategy: Contingency and process models, "Journal of International Marketing" 2000, No. 1.
 8. A. Ozsomer, B.L. Simonin, Marketing program standardization: A cross-country exploration, "International Journal of Research in Marketing" 2004, No. 21.
 9. M. Sagan, Koncepcje globalnych strategii marketingowych, "Marketing i Rynek" 2010, nr 2.
 10. M. Sagan, System decyzyjny w przedsiębiorstwie a standaryzacja programów marketingowych: nowe tendencje na przykładzie polskiego rynku dóbr konsumpcyjnych. W: Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. M. Sagana, I. Sierzputowskiej, Difin, Warszawa 2009, s. 266-269.
 11. S. Samiee, K. Roth, The influence of global marketing standardization on performance, "Journal of Marketing" 1992, April.
 12. A. Shoham, Bounded rationality, planning, standardization of international strategy, and export performance: A structural model examination, "Journal of International Marketing" 1999, No. 2.
 13. D.M. Szymanski, S.G. Bharadwaj, Standardization versus adaptation of international marketing strategy: An empirical investigation, "Journal of Marketing" 1993, No. 4.
 14. S. Xu, S.T. Cavusgil, J.Ch. White, The impact of strategic fit among strategy, structure, and processes on multinational corporation performance: A multimethod assessment, "Journal of International Marketing" 2006, No. 2.
 15. S. Zou, S.T. Cavusgil, The GMS: A broad conceptualization of Global Marketing Strategy and its effect on firm performance, "Journal of Marketing" 2002, October.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu