BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane elementy kapitału intelektualnego w świetle założeń koncepcji zasobowej
The Chosen Elements of Intellectual Capital in the Light of the Foundation of the Assumption of the Resource-Based View of a Company
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (5), 2007, nr 1187, s. 255-265, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie : kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Przegląd literatury, Przewaga konkurencyjna, Zasoby przedsiębiorstwa
Intellectual capital, Literature review, Competitive advantage, Enterprise resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono istotę szkoły zasobowej. Nurt zasobowy zwraca uwagę na zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa będącej podstawą budowania strategii. Stanowi on także determinant rentowności przedsiębiorstwa. W świetle tej koncepcji omówiono wybrane elementy kapitału intelektualnego.

The article presents the essence of Resource-based View of a company. The author explains issue of resources, skills, competences as well as points of the importance of some of the assets of a company on the global market. The author tries to proveby, that nowadays intellectual capital is becoming one of the key factors for achieving success modern company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.В., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991 nr 17.
 2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Między nadzieją i strachem. Budowanie mapy kompetencji, Placet, Warszawa 2000.
 3. Caves R.E., Economic Analysis and the Quest for Competitive Advantage, "American Economic Review" 1984, vol. 74, nr 1.
 4. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Core Competences - koncepcja strategiczna, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 3.
 5. Dictionary of Management Jargon, http://www.geocities.com.Athens/Styx/8877/mj/mj.html, data pobrania: styczeń 2006 r.
 6. Encyklopedia marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998.
 7. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2004.
 8. Godziszewski В., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 9. Gulski В., Praktyczne aspekty podejścia zasobowego, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. K. Zimniewicz, Poznań 2003.
 10. Itami H., Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge MA 1987.
 11. Javidan M., Core Competence: What Does it Mean in Practice?, "Long Range Planning", vol. 31, February 1998.
 12. Klein В., Crawford R.G., Alchian A.A., Vertical Integration Appropriable Rents and the Competitive Contracting Process, "Journal of Law and Economics" 1978, vol. 21.
 13. Obłój К., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 14. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 15. Penrose E.T., The Theory of Growth of the Firm, John Wiley, New York 1959.
 16. Peterarf M. A., The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource Based View, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14.
 17. Pierścionek Z., Ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa, http://www.centrumwiedzy.edu.pl/cw/index.php?sm=130&ca=376&al=ddl, data pobrania: czerwiec 2005 r.
 18. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 19. Sitek E., Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy, "Ekonomista" 1997 nr 5-6.
 20. Stopczyński В., Koncepcja zasobowa strategii konkurencji, "Manager" 2004 nr 7.
 21. Sulimowska-Formowicz M., Nurt zasobowy w teorii firmy, "Gospodarka Narodowa" 2002 nr 5-6.
 22. Wernerfelt В., A Resource-based View of the Firm, "Strategic Management Journal" 1984, vol. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu