BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce a kryteria uczestnictwa w strefie euro
Macroeconomic Stabilization in Poland and Criterions of Participation in Euro Area
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 292-299, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Stabilizacja gospodarcza, Strefa euro, Wskaźniki konwergencji
Economic stabilization, Eurozone, Convergence indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wskaźniki makroekonomiczne polskiej gospodarki w świetle kryteriów zbieżności. Analiza teoretycznych i empirycznych aspektów modelu polskiej gospodarki wskazuje że celem strategicznym polskiej polityki gospodarczej powinno być nie tylko doraźne spełnienie kryteriów zbieżności w celu wejścia do strefy euro ale także długofalowa stabilizacja makroekonomiczna stanowiąca podstawę konkurencyjności gospodarki.

Polish economic policy often has a short-run perspective. In order to establish long-run development, economic policy needs the strategic dimension. In the 2009 Polish economic system is still not balanced. In the strategic perspective Polish economic policy shall focus on criterions of convergence, but it will stress the role of the general macroeconomic stabilization too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B., The Theory of Economic Integration, George Allen and Unwind, London 1964.
 2. Bąk H., Marciniak Z., Michalski R., Roasati D., Wstęp do polityki gospodarczej, IKiCHZ, Warszawa 1990.
 3. Lachowicz M., Koncepcja wspólnych obszarów walutowych, „Bank i Kredyt" 2008, nr 2.
 4. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne - geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 5. McKinnon R.I., Optimum Currency Areas, "American Economic Review" 1963, vol. 3, no 4.
 6. Mundell R.,A Theory of Optimum Currency Areas, „American Economic Review" 1961, vol. 51, no 4.
 7. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, UG, Gdańsk 2004.
 8. Program konwergencji - aktualizacja 2008, Warszawa, grudzień 2008.
 9. Pronobis M., Polska w strefie euro, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 10. Raport o konwergencji, EBC, Frankfurt Am Main 2008.
 11. Więckowska A., Komisja Europejska grozi Polsce karami za deficyt, http://www.psz.pl/, 23.04.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu