BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendyk Edward
Tytuł
Modernizacja infrastruktury warunkiem rozwoju transportu kolejowego w Polsce
Modernization of infrastructure as a condition to the development of railway transport in Poland
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 2, s. 2-7
Słowa kluczowe
Infrastruktura kolei, Transport kolejowy, Przewozy towarowe, Usługi transportowe, Jakość usług
Rail infrastructure, Railway transport, Cargo transportation, Transport services, Quality of services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia kształtowanie się wielkości przewozów towarowych w Polsce w latach 1950-2008. W kolejnej części zostały przedstawione istotne przyczyny obecnego złego stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej umożliwiło pozyskanie nowych źródeł finansowania, także na interoperacyjność kolei, w tym wdrożenie systemu ERTMS usprawniającego sterowanie ruchem pociągów. W części końcowej omówiono problematykę jakości usług jako czynnika mogącego przyczynić się do rozwoju transportu kolejowego.(abstrakt oryginalny)

The study presents - in the first part - the evolution of the volume of freight transport in Poland in the years 1950-2008; its peak was in 1978, afterwards only a declining trend. Liberalization of transport contributed to their growth (after 2002). The remainder of the text contains transport expectations of recipients of rail traffic, including pan historic. In the next section were presented substantial reasons of the present bad condition of railway infrastructure. Polish accession to the European Community has allowed the acquisition of new sources of funding, also for the interoperability of rail, including the implementation of ERTMS system that facilitates train control. The final section dealt with the issues of quality of service as a factor which can contribute to the development of rail transport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Apanowicz, Kolej skarży skarb państwa, "Rzeczpospolita" 1998, nr 170.
 2. A.Burak, Ustawa nakazuje, rząd nie płaci, "Rzeczpospolita" 2005, nr 10.
 3. Energy and Transport in figures, Statistical Pocket 2009, European Commission, s. 149.
 4. Marketing usług. Wybrane aspekty, pod red. J. Pereca, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2005, s. 182.
 5. Nasza kolej, dlaczego i jak ją restrukturyzować, Dyrekcja Generalna PKP, Warszawa 1994.
 6. F. Nietz, CTL zdobywa rynek, "Polska Gazeta Transportowa", 26 lipca 2009 r., nr 26, s. 1.
 7. Raport Roczny PKP 1998, DG PKP, Warszawa 1999, s. 31.
 8. Raport Roczny 2002, PKP PLK S.A., Warszawa 2003, s. 17.
 9. Raport Roczny 2006, PKP PLK S.A., Warszawa 2007, s. 67.
 10. Raport Roczny 2007, PKP PLK S.A., Warszawa 2008, s. 89.
 11. Rocznik statystyczny 1971, GUS, Warszawa 1972.
 12. Rocznik statystyczny 1981, GUS, Warszawa 1982.
 13. Transport, pod red. W. Rydzkowskiego, K. Wojewódzkiej-Król. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 34-36.
 14. Transport - wyniki działalności, GUS, Warszawa 2002 i 2009.
 15. Wyniki przewozów w III kwartale 2009 r., "Rynek Kolejowy PLUS" 8 grudnia 2009 r., nr 6, s. 5-6.
 16. www.rynek-kolejowy.pl, l lipca 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu