BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juralewicz Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Budżetowanie, better budgeting, beyond budgeting - potrzeby współczesnych przedsiębiorstw
Budgeting, Better Budgeting, Beyond Budgeting - Needs of Current Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 101-109, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Systemy budżetowania, Przedsiębiorstwo, Koncepcja better budgeting, Koncepcja beyond budgeting
Budgeting, Budgeting systems, Enterprises, Better budgeting concept, Beyond budgeting concept
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące tradycyjnych i nowych koncepcji budżetowania, ich roli we współczesnych przedsiębiorstwach oraz potrzeb menedżerów w tym zakresie. (fragment wstępu)

The article presents findings concerning traditional budgeting and new ideas like better budgeting and beyond budgeting, their part in current enterprises and needs of managers in this range. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hope J., Fraser R., Beyond budgeting, Startegic Finanace, Montvale, Oct. 2000.
  2. Horvath P., Controlling, Verlag Franz Vahlen, München 1994.
  3. Horvath P., Hat die Budgetierung noch Zukunft?, "Controlling & Management", SH 172003.
  4. Libby T., Lindsay R.M., Beyond budgeting or better budgeting, "Startegic Finance" , Montvale, August 2007.
  5. Nowak E., Podstawowe koncepcje budżetowania, [w:] Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, B. Nita, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
  6. Shastri K., Stout D.E., Budgeting: perspectives from the real world, "Management Accounting Quarterly", vol. 10, nr l, Fall 2008.
  7. Weber J., Linder S., Budgeting, better budgeting, or beyond budgeting, "Cost Management", Boston, Mar/Apr 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu