BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koszty jakości w rachunku kosztów cyklu życia produktu
Quality Costs in Life Cycle Costing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 173-184, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Koszty jakości, Cykl życia produktu, Rachunek kosztów
Quality costs, Product life cycle, Cost accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podczas podejmowania decyzji o produkcji nowego produktu, menedżerowie muszą przygotować obliczenia kosztów całego produktu. Do kosztów tych należą również koszty jakości, które określane są jako koszty ponoszone w związku z zagwarantowaniem i zapewnieniem zadowalającej jakości, a także straty ponoszone z powodu nieosiągnięcia zadowalającej jakości. Dotyczy to wszystkich trzech faz cyklu życia: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i postprodukcyjnej.

This article presents costs of quality in life cycle costing. Costs of quality are very important in companies with the need to assure the high quality of products. While deciding to produce a new product, managers must prepare the calculation of the entire costs of product. To these costs belong also costs of quality. It concerns all three phases of cycle of life: preproduction, production, and post-production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciechan-Kujawa M., Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  2. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  3. Konarzewska-Gubała E., Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, AE, Wrocław 2003.
  4. Mendel T., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wczoraj-Dziś-Jutro, AE, Poznań 1995.
  5. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  6. Sysło M., Koszty jakości w cyklu życia produktu, Finanse i Bankowość nr 2, AE, Wrocław 2005.
  7. Urbaniak M., Rola marki jako gwarancji jakości na rynku dóbr produkcyjnych, "Problemy Jakości" 1996 nr l.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu