BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska-Bińczyk Elżbieta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Użyteczność controllingu dynamicznego z perspektywy proaktywnego podejścia do zarządzania zmianami w przedsiębiorstwach
The Usability of Dynamic Controlling for Proactive Approach towards Management of Changes in Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 194-202, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Controlling, Zarządzanie zmianami, Postawy pracowników, Zmiany organizacyjne
Controlling, Change management, Employee conducts, Organisational change
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule opisano zastosowania dynamicznego controllingu, jako aktywnego narzędzia ukierunkowanego na zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwach. Użyteczności controlingu omówiono z szczególnym naciskiem na aspekt tworzenia kultury zmian w przedsiębiorstwie. Ponadto, w artykule omówiono wybrane zagadnienia projektowania controllingu dynamicznego.

The paper describes the applications of the dynamic controlling as a tool for proactive orientation towards management of changes in enterprises. The usability of controlling was discussed with the special focus on the aspect of creating the culture of changes in an enterprise. Also, the paper gives the overview of the dynamic controlling as a tool for creating the proactive culture of changes and presents the methods used for the development of the dynamic controlling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jędralska K., Sobczak-Woźniak B., Metoda controllinu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem, AE, Katowice 2001.
  2. Krajewska-Bińczyk E., Kultura odpowiedzialności środowisk pracowniczych jako obszar problemowy tworzenia wartości przedsiębiorstwa, [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), TRANS '07 - Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007.
  3. Krajewska-Bińczyk E., Wybrane aspekty interpretacji jakości systemu zarządzania zmianami, [w:] J.L. Czaraota, M. Moszkowicz (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Wyd. Wydz. Zarządzania P.Cz., Częstochowa 2003.
  4. Lada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  5. Nowak E., Rola kontrolingu strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Rachunkowość a kontroling, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 947, AE, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu