BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryszczuk Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wartość aktywów niematerialnych w koncepcji strategicznej karty wyników
The Value of Intangible Assets Based on Balanced Scorecard Concept
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 203-209, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Wartości niematerialne, Teoria ekonomii
Balanced Scorecard (BSC), Intangible asset, Economic theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zaprezentowanie podjętej przez P.S. Kaplana i D.P. Nortona próby pomiaru wartości aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, zawartej w koncepcji strategicznej karty wyników. (fragment wstępu)

Changes in business environment cause that employees' skills, IT systems, and organizational cultures are worth far more to many companies than their tangible assets. Measuring the value of intangible assets consists of estimating how closely aligned those assets are to the company's strategy. The paper refers to the concepts and tools of the Balanced Scorecard, which presents a way to systematically measure the alignment of the company's human, information, and organization capital - what is called strategic readiness and without which company's strategy cannot succeed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaplan R.S., Norton D.P., Having trouble with your strategy? Then map it, "Harvard Business Review", September- October 2000.
  2. Kaplan R.S., Norton D.P., Measuring the strategic readiness of intangible assets, "Harvard Business Review", February 2004a.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategią na działanie, PWN, Warszawa 2006.
  4. Kaplan R.S., Norton D.P., The balanced scorecard: measures that drive performance, "Harvard Business Review", January- February 1992.
  5. Kaplan R.S., Norton D.P., The Strategy Map: Guide to Aligning Intangible Assets, "Strategy & Leadership" 2004b.
  6. Michalak J., Pomiar dokonań - od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008.
  7. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
  8. Simons R., Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu