BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Przydatność ERP w rachunku kosztów działań
The Usefulness of EPR in Activity-Based Costing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 220-227, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Budżetowanie, Systemy ERP, Rachunek kosztów działań
Enterprise management, Budgeting, ERP system, Activity Based Costing (ABC)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie przydatności ERP w rachunku kosztów działań na przykładzie budżetowania kosztów. Ponadto w artykule opisano istotę i znaczenie rachunku kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (fragment wstępu)

In the conditions of global competition and turbulent environment enterprises should use advanced costing methods and ERP systems. The aim of the paper is to present the usefulness of ERP in activity-based costing (ABC) in the case of budgeting. The essence and importance of activity-based costing in enterprise management has been also described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa R, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. Kaplan R.S., Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem. TDABC Time-Driven Activity-Based Costing, PWN, Warszawa 2008.
 3. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 4. Kozłowska K., Wroński P., Ewolucja rachunku kosztów działań w warunkach globalnej gospodarki, [w:] Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 15, UE, Wrocław 2008.
 5. Lenart A., Informacyjne wspomaganie controllingu przez system ERP, [w:] Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 15, UE, Wrocław 2008.
 6. Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAANIV, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 7. Monk E., Wagner В., Concepts in Enterprise Resource Planning, Thompson Course Technology, Boston 2006.
 8. Nita В., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna a Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 9. Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 10. Nowak E. (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 11. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 12. Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity Based Costing, Difin, Warszawa 2005.
 13. Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa 2006.
 14. Putryna A., Budżetowanie kosztów działań na podstawie time-driven activity based costing, [w:] Rachunkowość a controling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 14, UE, Wrocław 2008.
 15. Sumner M., Enterprise Resource Planning, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu