BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rozwój informatyczny narzędzi zarządzania do budżetowania zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych
Development of Information Technology Tools in Budgeting Through Goals in the Public Finance Sector Units
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 56, s. 160-169, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Budżet zadaniowy, Budżetowanie, Informatyczne systemy zarządzania, Finanse publiczne
Task budget, Budgeting, Management Information Systems, Public finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetu zadaniowego oraz wymogów stawianych przed systemem informatycznym wspomagającym to budżetowanie. W związku z tym dokonano charakterystyki budżetu zadaniowego oraz przedstawiono wytyczne, jakie musi spełniać system informatyczny. Następnie przedstawiono cechy przykładowego systemu informatycznego spełniającego wymagania budżetowania przez cele.(fragment wstępu)

Poland's accession to the European Union makes it necessary to undertake successive challenges. Entering common market means the intensification of complexity of co-operation among European countries and the key factor in gaining advantage is knowledge and better management quality. Poland stands a chance of development in the European and global market, on condition that it disseminates modern methods of state management which arc based on the principles described as "New Public Management" [4, s. 647-666] It is not possible to use such tools as budgeting through goals (performance based budget) without appropriate IT platform. A good IT system allows better realization of the set up goals and is also the inseparable element of the idea of the "performance based budgeting". The aim of this article is to present the essence of the performance based budgeting as well as the requirements which the IT systems supporting this budgeting have to meet. That is why the article presents the characterization of the performance based budgeting and the directives for the supporting system. Next, the key features of the example of such a system arc presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżet zadaniowy. Racjonalność, przejrzystość, skuteczność. Melodyka, Materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Budżetu Zadaniowego, Warszawa 2006.
 2. Joumard I., Kongsrud P., Nam Y.S., Price R., Enhancing the effectiveness of public spending: experience in OECD countries, OECD Economics Department Working Papers, No. 380, OECD Publishing 2004.
 3. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2005.
 4. Lubińska T., Lozano Platonoff A., Strąk T., Performance based budget - rationality-clarity-effectiveness, "Ekonomista" 2006, nr 5, s. 647-666.
 5. Lubińska T. (red.), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, Difin, Warszawa 2009.
 6. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
 7. Performance budgeting i OECD Countries, OECD, Paris 2007.
 8. Program Konwergencji - aktualizacja 2005, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006.
 9. Program Operacyjny "Kapitał ludzki", Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, DzU 2007.61.415.
 11. Schick A., The spirit of reform: managing the New Zealand state sector in a time of change, State Services Commission, Wellington 1996, s. 29.
 12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 ze zmianami.
 13. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU 2005.64.565.
 14. Założenia i sposób wdrażania budżetu zadaniowego. Materiały szkoleniowe UPRP, Forum Gryf na podstawie KPRM, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu