BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makowska Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Pomiar dokonań na przykładzie przedsiębiorstwa X
Performance Measurement on the Example of a Company X
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 262-270, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Pomiar dokonań, Studium przypadku, Przemysł spożywczy, Mierniki oceny efektów pracy
Performance measurement, Case study, Food industry, Work effects indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Coraz częściej przedsiębiorstwa do pomiaru dokonań wykorzystują, obok miar finansowych, także mierniki niefinansowe. Włączenie tych środków wynika z faktu, że same wskaźniki finansowe są dalekie od bycia idealnym rozwiązaniem. Prawidłowo zbudowany system oceny pracy jest ważnym elementem współczesnej gospodarki. Zapewnia szeroki zakres informacji, który jest potrzebny do efektywnego wykorzystania zasobów. Tekst oparty został o doświadczenia firmy X zajmującej się produkcją, sprzedażą i dystrybucją produktów spożywczych.

The increasing number of companies is using non-financial measures in performance evaluation. The inclusion of such measures results from the fact that the financial indicators alone are far from being the perfect solution. Properly built performance evaluation system is an important element of contemporary management. It provides broad spectrum of information that is needed for effective resource utilization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Kaplan R.S., Norton O.P., The Strategy-Focused Organization, Harvard Business School Press, Boston 2001.
  3. Michalak J., Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008.
  4. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  5. Simon R., Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy, Prentice Hall, New Jersey 2000.
  6. Świderska O.K. (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, Difin, Warszawa 2003.
  7. Świderska O.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu