BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masztalerz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kaizen costing w zarządzaniu wartością - modele ustalania redukcji kosztów
Kaizen Costing in the Value-Based Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 287-298, tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Rynkowa wartość dodana, Ekonomiczna wartość dodana, Redukcja kosztów, Rachunek kosztów docelowych, Metoda Kaizen
Value Based Management (VBM), Market Value Added (MVA), Economic Value Added (EVA), Costs reduction, Target costing, Kaizen method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji rachunku kosztów ciągłego doskonalenia (kaizen costing) w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Prezentowane w artykule metody rachunkowe stanowią uzupełnienie modelu rachunku kosztów docelowych zorientowanego na kreowanie wartości, nazwanego przez autora modelem VBTC - Value-Based Target Costing. Model ten umożliwia wyznaczenie kosztów dopuszczalnych, tj. takich kombinacji kosztu zmiennego jednostkowego i okresowych kosztów stałych, które zapewnią osiągnięcie zysku docelowego, zdefiniowanego w kategoriach wzrostu wartości przedsiębiorstwa mierzonego albo metodą dochodową opartą na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (zysk docelowy zdefiniowany jako NPV lub IRR), albo rynkową wartością dodaną opartą na zdyskontowanych wartościach zysku rezydualnego (MVA). Autor skupił się wyłącznie na kwestii ustalania docelowej stopy redukcji kosztów w modelu VBTC, a pomija problematykę szczegółowego budżetowania kosztów w systemie kaizen costing. (fragment tekstu)

The paper explores kaizen costing as an instrument of value creation. The paper presents how to use kaizen costing concept in two Value-Based Target Costing (VBTC) models built by the author in his theoretical research. The first model is based on the free cash flow approach (NPV & IRR) and the second - on the residual income approach (EVA & MVA). After a theoretical introduction, including target cost reduction equations, the author presents a case study illustrating the use of the suggested methods in practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Masztalerz M., Budżetowanie w systemie kaizen costing, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006 nr 3.
  2. Masztalerz M., Model rachunku kosztów docelowych zorientowanego na kreowanie wartości, [w:] Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1175, AE, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu