BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarek Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie wynikiem w warunkach kryzysowego ograniczenia finansowego
Profit Management under Crisis Financial Constraint
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 299-309, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Wyroby szklane, Ograniczenia finansowe
Financial performance, Glassware products, Financial limitations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęty został problem sposobu analizowania wyniku przedsiębiorstwa i zarządzania nim w warunkach wystąpienia ograniczenia finansowego w czasie kryzysu. Przedmiotem analizy była tylko ta część kapitału obrotowego, która służy do finansowania zakupów materiałów i energii. Zastosowany został zatem przykład produkcji materiało- i energochłonnej. Takiej charakterystyce odpowiada produkcja butelek w hucie szkła. (fragment wstępu)

Financial crisis leads to the firm's financial binding constraint caused by restrictive credit bank policy as to a short term credit level. Managing this constraint is not to waste any of the constrained resource and to find a profit-maximizing product-mix. Decreasing of the short term credit level has a destructive influence on an enterprise during crisis: profit decreasing is relatively much greater than the credit level diminishing, safety margin for the short term credit drops down sharply, shadow price as a measure of opportunity costs and marginal sensitivity of profit on changes in the short term credit reaches extremely high level. The presented transfer mechanism of financial crisis into real economy does not meet any endogenous barrier. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Corbett T., Throughput Accounting. TOC's Management Accounting System, The North River Press, Great Barrington 1998.
  2. Goldratt E.M., Esseys On The Theory Of Constraints, The North River Press, Great Barrington 1990a.
  3. Goldratt E.M., What is this thing called Theory Of Constraints and how should it be implemented], The North River Press, Great Barrington 1990b.
  4. Goldratt E.M., Сох J., The Goal: A process of Ongoing Improvement, Gower Publishing, Aldershot 2000.
  5. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  6. Mielcarek J., Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcji rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
  7. Noreen E., Smith D., Mackey J.T., The Theory of Constraints And Its Implications For Management Accounting, The North River Press, Great Barrington 1995.
  8. Swain M, Bell J., The Theory of Constraints and Throughput Accounting, Irwin McGraw-Hill, United States 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu