BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nesterowicz Renata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Rola rachunku kosztów w kształtowaniu wyników działalności przedsiębiorstwa
The Role of Bill of Costs in the Assessment of Activities and Management Results in an Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 319-325, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Studium przypadku, Ocena wyników
Cost accounting, Enterprise management, Case study, Results evaluation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
ROMEX Sp. z o.o.
Abstrakt
Celem artykułu była próba określenia, jaką funkcję spełnia rachunek kosztów w ocenie wyników działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, iż koszty jednostki gospodarczej są złożoną kategorią ekonomiczną, obejmującą wiele różnorodnych grup i pozycji. Rozpatrywanie kosztów globalnych poniesionych przez jednostkę nie daje możliwości analitycznych, informacyjnych i kontrolnych wewnętrznej struktury tych kosztów. W celu otrzymania dokładnych danych potrzebnych do kierowania przedsiębiorstwem stosuje się dość powszechnie rachunek kosztów. (fragment tekstu)

The bill of costs should deliver in useful sections numerical data concerning results of the given enterprise's activities. The specificity of economic activity is taken into account when preparing the bill of costs. This contributes to analyzing costs and results obtained by an enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kalota H., Rachunek kosztów działalności przemysłowej i handlowe, "Rachunkowość Zarządcza" 2007 nr 12.
  2. Micherda B., Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości, AE, Kraków 2003.
  3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee, tłum. i wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce za zgodą IASC, s. 1338, za: K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 14.
  4. Niemczyk R., Analiza kosztów i wyniku finansowego, Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Kadr Sp. z D.O., Gdańsk 2002.
  5. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 59.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, art. 3, p. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu