BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Druteikiene Greta (Vilnius University, Lithuania), Seiliute Jovita (Vilnius University, Lithuania)
Tytuł
The Stand of Social Responsibility within the Strategy of Business Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 109-118, tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Strategia zarządzania, Organizacja procesów biznesowych, Strategia przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Management strategy, Organization of business processes, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wprowadzenie odpowiedzialności społecznej jest niezbędne jeśli chodzi o funkcjonowanie otoczenia organizacji i kondycję moralną społeczeństwa. Celem artykułu jest omówienie możliwości integracji elementów odpowiedzialności społecznej ze strategią organizacji biznesowych. Aby osiągnąć ten cel zanalizowano literaturę fachową.

Implementation of social responsibility is crucial in respect to the environment of the organization and moral condition of the society. The aim of this article is to discuss the possibilities of integration of social responsibility elements into the business organization’s strategy. The scientific literature analysis is applied to attain the aim of the article. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Arimaviciute M., Viesojo sektoriaus instituciju strateginis valdymas, MRU, Vilnius 2005.
 2. Baron D.P., Business and Its Environment, Prentice Hall, New Jersey 2006.
 3. Boone L.E., Kurtz D.L., Management, McGraw-Hill, New York 1987.
 4. Bosas A., Strateginis valdymas: nuo korporacijos iki valstybes, KU leidykla, Klaipeda 2004.
 5. Certo S.C., Certo S.T., Modem Management, Prentice Hall, New Jersey 2006.
 6. Chlivickas E., Ginevicius R., Merkevicius J., Paliulis N. K., XXI amziaus issukiai: organizaciju ir visuomenes pokyciai, Technika, Vilnius 2006.
 7. DaftR.L, Management, South Western, USA, 2003.
 8. Donelly J.H., Gibson J.L., Ivancevich J.M., Fundamentals of Management, Irwin, Boston 1992.
 9. Drucker P.F., Valdymo issukiai XXI amziuje, Dakra, Vilnius 2004.
 10. Druteikiene G., Organizacijos ivaizdzio valdymas, VU leidykla, Vilnius 2007.
 11. Hawkins D.E., Corporate Social Responsibility, Palgrave MacMillan, New York 2006.
 12. Marcinskas A., Smilga E., Firmos strategija: formavimas ir realizavimas, VU leidykla, Vilnius 1996.
 13. Mellahi K., Frynas J.G., Finlay P., Global Strategic Management, Oxford University Press, New York 2005.
 14. Moir L., "What do we mean by corporate social responsibility?", Corporate Governance 2001, Vol, l.No.2.
 15. Leonavicius J., Sociologijos zodynas, Academia, Vilnius 1993.
 16. Pucetaite R., Vasiljevas A., "Socialines imoniu atsakomybés ir efektyvaus zmoniskuju istekliu valdymo jgyvendinimas dalykinemis etikos priemonemis", Organizacija vadyba 2005, 36.
 17. Pruskus V., Verslo etika: laiko issukiai ir atsako galimybes, Enciklopedija, Vilnius 2003.
 18. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Vadyba, Poligrafija ir informatika, Kaunas 2005.
 19. Sudzius V., "Imones reputacijos ir ivaizdzio kurimo priemones", Verslas: teorija ir praktika 2002,1.
 20. Vasiliauskas A., Strateginis valdymas, Technologija, Kaunas 2004.
 21. Vysniauskiene D., Kundrotas V., Verslo etika, Technologija, Kaunas 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu