BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Freyberg Ewa (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
European Union "Better Regulation" Program and its Impact on the Competitiveness of New Member States
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 154-163, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Czynniki konkurencyjności gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Programy UE, Reforma UE, Rozszerzenie UE
Factors of economic competitiveness, International competitiveness, EU programme, EU Reform, EU enlargement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Inicjatywa Better regulation (lepsze stanowienie prawa) formalnie została przedstawiona na poziomie Komisji Europejskiej i państw członkowskich stosunkowo późno, bo w roku 2002, jako jeden z priorytetów strategii lizbońskiej (2000). Jednakże ta inicjatywa była w programie EU od szczytu w Edynburgu w 1992 roku w związku z dyskusją o jakości prawodawstwa. Podstawowym celem programu jest uproszczenie przepisów Wspólnot Europejskich oraz krajowych, a także redukcja zbędnych obciążeń administracyjnych.

The Better Regulation Program was formally introduced at the level of European Commission and Member States relatively late, in 2002, as a priority of the Lisbon Strategy (2000). But it has been on the EU agenda since 1992 Edinburgh summit address in the quality of legislation. The basic program objective is to simplify the Community and national regulations and to reduce administrative burdens. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission Working Document 2006(691), Measuring Administrative Costs and Reducing Administrative Burdens in the European Union.
 2. Commission Working Paper 2006(690), First Progress Report on the Strategy for the Simplification of the Regulatory Environment.
 3. Donelan E., Better Regulation in New Member States, Public Administration Conference: Public Policy New Developments in 2007, Bucharest, Dec. 6th 2007.
 4. Enhancing the Capacity to Govern Challenges Facing the Central and Eastern Europe Countries, Selected Papers from the 11th NISPAce Annual Conference Bucharest 2003, Bratislava 2004.
 5. European Commission, "Communication from the Commission 'European Governance: Better Lawmaking'", C'OA/(2002) 275 final.
 6. European Commission, "Communication from the Commission on Impact Assessment", CO M (2002) 276 final.
 7. Freyberg E., "In search for a perfect regulation", [in:] W. Bienkowski, J. Brada, M.J. Radio (eds.), Growth versus Security: Old and New EU Members Quest fur New Economic and Social Model, Palgrave Macmillan, 2008.
 8. Geluff G.M.M., Lcjour A.M., Five Lisbon Highlights: The Economic Impact of Reaching These Targets, CPB Document 104, The Hague 2005.
 9. Jacobs S.H., The Second Generation of Regulatory Reforms, http//www.imf.org/Extcrnal/Pubs//FT/ seminar/1999/rc forms/Jacobs, htm.
 10. Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 13, November 2001.
 11. OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance, 2005.
 12. OECD Reviews of Regulatory Reforms, Taking Stock of Regulatory Reform: A Multidisciplinary Synthesis, 2004.
 13. OECD, Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance, OECD, Paris 2002.
 14. SIGMA, Checklist on Law Drafting and Regulatory Management in Central and Eastern Europe. SIGMA Paper No 15, 1997.
 15. Springer W., Rogowski W. (eds.). Ocena skutków regulacji, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 16. Zubck R., Goetz K..H., Final Report on the Ernst & Young "Better Government" Program, www. sprawnepanstwo.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu